Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (8719 přečtení)U nemocnice 1, 128 20 Praha 2, IČO 00023736
www.uhkt.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

ÚHKT je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Byl založen 1. ledna 1952, společně s řadou dalších rezortních výzkumných ústavů ministerstva zdravotnictví. Ústav spojuje léčebnou hematologickou péči, diagnostické a výzkumné laboratoře a transfúzní oddělení. Ústav představuje integrální spojení vysoce specializované léčebné péče, výzkumných oddělení, nadstandartního transfuzního expertního pracoviště a superkonsiliární a vzdělávací činnosti. Nejdůležitější částí ústavu jsou tři odborné úseky: klinický, transfuziologický a výzkumný.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je v ÚHKT řešen výzkumný záměr Ministerstva zdravotnictví, který obsahuje i prvky výzkumu nanotechnologií. Dále se v roce 2008 řeší 29 programových projektů.

- Výzkumný záměr MZ0UHKT2005 „Význam molekulárně biologických vyšetření pro objasnění patogeneze a pro diagnostiku poruch krvetvorby a využití krvetvorné buňky v léčbě onemocnění krvetvorby“, 1/2005-12/2011, řešitel MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 279,063 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 177,063 mil. Kč. Rok 2008 – 1,258/1,258, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 5 %.
Předmětem řešení je využití molekulárně biologických vyšetření pro objasnění patogeneze a pro diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby; sledování významu změn struktury a funkce genomu pro diagnózu, prognózu a léčbu vrozených a získaných onemocnění krvetvorby; sledování významu aktivace jednotlivých složek koagulačního systému u nádorových onemocnění krvetvorby; objasnění molekulární podstaty vzácných fenotypů erytrocytů a některých vrozených poruch erytropoezy; využití kmenové krvetvorné buňky v léčbě a onemocnění krvetvorby a jiných tkání; manipulace s kmenovými krvetvornými buňkami pro buněčnou terapii; sledování úlohy transplantace krvetvorných buněk v léčbě nádorových a nenádorových onemocnění krvetvorby; sledování bezpečnosti mobilizace a separace dárců krvetvorných buněk získaných z periferní krve a sledování genetických faktorů ovlivňujících úspěšnost transplantace krvetvorných buněk.Výzkumný záměr obsahuje prvky výzkumu nanomedicíny.
Výzkumné projekty řešené v ústavu se soustřeďují na rozvoj nových diagnostických a léčebných metod i na získávání nových poznatků, především v oblasti fyziologie krve a krvetvorby, biologie nádorových buněk a nádorového procesu.

Výzkum, jež do určité míry svým charakterem spadá do oblastí nanobiotechnologií a nanomedicíny, byl identifikován v Úseku traunsfuziologickém v Oddělení buněčné terapie (vedoucí P.Kobylka) a ve Výzkumném úseku v Oddělení biochemie (J. E. Dyr), v Oddělení buněčné biochemie (I.Kalousek) a v Oddělení buněčné fyziologie (L. Doležalová).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200670701 „Biosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku”, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Jiří Homola, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚHKT je Prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.
- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0538 „Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad“, 1/2005-12/2009, řešitelka Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚHKT je MUDr. Petr Kobylka, CSc.

Experti/obor.

- Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – hematolologie, onkologie
- Prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc. – biochemie, molekulární genetika, biomolekulární senzory
- RNDr. Ivan Kalousek, CSc. – studium interakcí proteinů ovládajících syntézu ribozomů s produkty onkogenů a tumor supresorovými proteiny


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.