Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (6278 přečtení)Žlutý kopec 7, 656053 Brno, IČO 00209805
www.mou.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

Historie Masarykova onkologického ústavu spadá do druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společně se svou matkou Lucií Bakešovou - sociální pracovnicí - založili spolek "Dům útěchy" (21. června 1928). Cílem této organizace bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Dalším mezníkem v historii MOÚ je rok 1935, kdy byl zřízen ústav s názvem Masarykova léčebna "Dům útěchy". Od samého počátku své existence se ústav snažil poskytovat komplexní onkologickou péči a vzhledem k tomu, že měl nadregionální charakter, částečná centralizace onkologických nemocných vytvářela rovněž vhodné podmínky pro vědeckou práci. Během desetiletí se vystřídalo v léčebně několik ředitelů, proběhlo nejenom několik změn názvu léčebny, ale i několik reorganizací. V současné době je MOÚ příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je to komplexní onkologické centrum s 230 lůžky, ve kterém se provádí vedle léčby i výzkum ve všech aspektech onkologických onemocnění. MOÚ je rozdělen na 2 kliniky, 13 odborných oddělení, Úsek klinické psychologie a další pomocná pracoviště.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je v MOÚ řešen výzkumný záměr Ministerstva zdravotnictví, který obsahuje i prvky výzkumu nanobiotechnologií. Dále se v roce 2008 řeší 14 programových projektů.

- Výzkumný záměr MZ0MOU2005 „Funkční diagnostika zhoubných nádorů“, 1/2005-12/2011, řešitel Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 279,063 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 177,063 mil. Kč. Rok 2008 – 2,274/2,274, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 15 %.
Předmětem záměru je vývoj a implementace nové koncepce integrované funkční diagnostiky solidních zhoubných nádorů, založená na celé řadě aplikovaných molekulárně-biologických, cytodiagnostických, histokultivačních a zobrazovacích metod, která má účinně doplnit dosavadní čistě morfologickou diagnostiku nádorů o nové parametry vypovídající o individuálních vlastnostech nádoru na počátku i v průběhu protinádorové léčby. Cílem je zlepšit léčebné výsledky cílenější a individualizovanou terapií. Výzkumný záměr obsahuje prvky výzkumu bionanotechnologií.

Výzkum v oblasti bionanotechnologií se provádí pravděpodobně ve více odděleních, zejména pak v Oddělení onkologické a experimentální patologie (v Laboratoři molekulární a experimentální onkologie – vedoucí B. Vojtěšek) a v Oddělení laboratorní medicíny (vedoucí D.Valík).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA ČR GA301/07/0490 „Elektrody modifikované proteiny a DNA. Nové nástroje pro biomedicínu“, 1/2007-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Emil Paleček,DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno, spoluřešitelem za MOÚ je RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
- Projekt GA ČR GA203/08/1680 „Nanotechnologie ve funkční diagnostice apoptotických a nádorových buněk“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Karel Klepárník, PhD., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno, spoluřešitelem za MOÚ je MUDr. Dalibor Valík, PhD.

Experti/obor.

- Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – pozitronová emisní tomografie - RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. – výzkum biologie nádorů
- MUDr. Dalibor Valík, PhD. – nádorové markery


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.