Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

SYNPO, a.s.
Vydáno dne 10. 10. 2008 (5341 přečtení)S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, IČO 465047711
www.synpo.cz

Stručná charakterizace pracoviště.

SYNPO. akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. Od roku 1992 je SYNPO akciovou společností, která se zabývá:
- smluvním výzkumem a vývoj a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů, lepidel a polymerů pro aplikace v elektronice
- aplikačním vývojem
- vývojem procesů na poloprovozním a výrobním zařízení
- výrobou specialit oblastí polymerní chemie
- analytikou a zkušebnictvím v akreditovaných laboratořích
Počet zaměstnanců: 137
Roční obrat: 126 mil. Kč (2006)

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Provádí se:
- Příprava organických, anorganických a hybridních nanočástic specificky strukturovaných pro konkrétní polymerní systémy.
- Charakterizace nanočástic z hlediska jejich velikosti, chemického složení a povrchových vlastností, včetně vývoje zkušebních metod.
- Studium vztahů mezi strukturou a velikostí nanočástic a vlastnostmi materiálů tyto nanočástice obsahujících.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

a)Projekty, jejichž příjemcem je SYNPO, a.s.
- Projekt MPO, 2A-2TP1/135 „Nové polyfunkční hybridní polymery z obnovitelných a recyklovatelných surovin s možností uplatnění enzymových katalyzátorů a nanočástic“, 7/2007-6/2011, řešitel Ing. Tomáš Vlček, PhD.
- Projekt MPO, FT-TA3/055 „Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Jiří Zelenka, CSc.
- Projekt MPO, FT-TA4/074 „Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu“, 3/2007-12/2010, řešitel Ing. Jiří Zelenka, CSc.
- Projekt MPO, FI-IM3/085 „Nanokompozity na bázi polyolefinů s mimořádnými užitnými vlastnostmi“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Ivan Dobáš, CSc.

b)Projekty, na nichž SYNPO, a.s. spolupracuje
- Projekt MPO, 1H-PK2/46 „Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace“, 2005-2008, řešitel Prof. Ing. Oldřich Jirsák, CSc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, spoluřešitel za SYNPO, a.s. je Ing. Jiří Zelenka, CSc.
- Projekt 6RP EU, MULTIHYBRIDS „Innovative sensor-based processing technology of nanostructured multifunctional hybrids and composites“, 1/2007-12/2010, integrovaný projekt, 20 účastníků.

Experti/obor.

Ing. Ivan Dobáš, CSc. – syntéza a transfer technologií, koordinace mezinárodních projektů
Ing. Jiří Zelenka, CSc – nanomateriály, syntéza strukturovaných polymerů, příprava nanočástic, studium vztahů mezi strukturou a vlastnostmi, materiálový výzkum
Ing. Kateřina Zetková – nátěrové hmoty na bázi nanomateriálů
Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc. – analýza polymerů a nanomateriálů
Ing. Petr Vlasák – studium nátěrových filmů s nanočásticemi
Ing. Pavla Švíglerová, PhD. – syntéza polymerů, příprava a hodnocení nanokompozitů
Ing. Tomáš Vlček, PhD. – polymery na bázi obnovitelných zdrojů


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.