Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav jadeného výzkumu, a.s. (ÚJV)
Vydáno dne 10. 10. 2008 (6212 přečtení)Husinec – Řež 130, 250 68 Řež
www.nri.cz

Stručná charakterizace pracoviště.

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) byl založen v roce 1955. V roce 1992 byl transformován na akciovou společnost. V současné době poskytuje ÚJV široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v České republice i v zahraničí, podporuje centrální státní instituce České republiky v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady (Ministerstvo průmyslu a obchodu), zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, zajišťuje rozvoj využití ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro základní a aplikovaný výzkum, zdravotnictví a průmysl, poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů, zajišťuje výrobu radiofarmak, provádí výchovu a výcvik odborných a vědeckých pracovníků a řadu dalších činností. Kromě toho ÚJV působí i v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí. Organizačně je ústav rozdělen na 5 divizí a další útvary. Divize se dále dělí na 45 oddělení. Do skupiny ÚJV patří též následující organizace (s majetkovou účastí ÚJV): Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., ŠKODA VÝZKUM, s.r.o, Plzeň, LACOMED, spol. s r.o., Husinec-Řež, Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Energoprojekt Slovakia, a.s., Bratislava a Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
Počet zaměstnanců: 908
Obrat: 1,359 miliardy Kč

Činnost v oblasti nanotechnologií.
Koordinace činnosti Centra cílených terapeutik zaměřeného na nanomedicínu a spolupráce na řešení níže uvedených programových projektů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0505 „Centrum cílených terapeutik“, 1/2005-12/2009, řešitel Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
- Projekt AV ČR, Program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN100400702 „Nanostrukturní materiály pro katalytické, elektrokatalytické a sorpční aplikace“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc., Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚJV je Ing. Jiří Rais, CSc., DSc.
- Projekt MPO FT-TA4/025 „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“, 3/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Hynčica, České technologické centrum pro anorganické pigmenzy, a.s., Přerov, spoluřešitelem za ÚJV je RNDr. Vladimír Balek, DrSc.

Experti/obor.

- Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – buněčné inženýrství, biotechnologická příprava
- Ing. Leo Konrád, DrSc. – výzkum radiofarmaceutických preparátů
- RNDr. Vladimír Balek, DrSc. – diagnostika nanokompozitů pomocí difuzní a strukturní analýzy
- Ing. Jiří Rais, CSc., DSc. - separační metody v jaderné chemii a zpracování jaderného odpadu


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.