Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Výzkumný ústav anorganické chemie,a.s. (VÚAnCH)
Vydáno dne 10. 10. 2008 (6932 přečtení)Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 62243136
www.vuanch.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

VÚAnCH, a.s. je ústřední výzkumnou a vývojovou organizací průmyslové skupiny Unipetrol. Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny na chemii, technologii a využívání surovin. Dále se provádí autorizované měření emisí, analýzy vod a výluhů, stanovení vybraných prvků v hnojivech, kompostech, zeminách, půdách, sedimentech, kalech a podobných materiálech, identifikace a analýzy neznámých vzorků, analýzy a hodnocení odpadů, přepracování a likvidace odpadů atd. V poslední době se provádí výzkum v oblasti nanotechnologií.
Počet zaměstnanců: 116
Roční obrat: 111 mil. Kč (2006)

Činnost v oblasti nanotechnologie/nanomateriálů.
Provádí se příprava nanočástic trikalciumfosfátu pro suspenzní polymeraci styrenu, zkoumají se nanostruktury na bázi zeolitů a molekulových sít určených pro přípravu katalyzátorů, připravují se nanočástice Al2O3 pro výrobu speciální keramiky a provádí se příprava nanoplniv pro plasty a kaučuky na bázi interkalací exfoliovaných jílových minerálů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MPO, FT-TA3/077 „Remediace podzemních vod za pomoci permeabilních reaktivních bariér“, 5/2006-4/2010, řešitel Ing. Josef Kozler, CSc. Projekt je zaměřen na použití elementárního nanoželeza jako náplně reaktivních podzemních stěn k likvidaci chlorovaných uhlovodíků v kontaminovaných podzemních vodách.
- Projekt MPO, FA-TA3/080 „Syntéza titanosilikátů a jejich aplikace“, 4/2006-12/2009, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN100400701 „Hybridní nanokompozitní materiály“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za VÚAnCH je RNDr. Vojtěch Varga.
- Projekt MPO, FT-TA5/005 „Progresivní typy zeolitů a jejich aplikace“, 4/2008-12/2010, řešitelka Ing. Věnceslava Tokarová, CSc.

Experti/obor.

Ing. Věnceslava Tokarová, CSc. – nanokeramika
Ing. Gabriela Šťávová – nanokatalýza
RNDr. Vojtěch Varga - nanokompozity


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.