Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

SVÚM,a.s.
Vydáno dne 10. 10. 2008 (5555 přečtení)Areál VÚ, Podnikatelská 565, Praha 9 – Běchovice, IČO 25797000
www.svum.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

SVÚM a.s. navázala na činnost Státního výzkumného ústavu materiálu založeného v roce 1949. Činnost zahrnuje následující oblasti: výzkumně-vývojová a expertizní činnost, poradenství, zkoušky materiálů v akreditovaných laboratořích dle ČSN EN ISO/IEC Standard 17025 (od ČIA, certifikát také od GE Aircraft Engines), Certifikační středisko pro certifikaci svařečů , výzkum a vývoj spojený se specializovanou výrobou v oboru povrchových úprav, výrobou samomazné ložiskové folie METALOPLAST® a výrobků z PTFE a vysokovýkonných permanentních magnetů.
Počet zaměstnanců: 56 (2007)
Roční obrat: 45 mil. Kč (2007)

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum a vývoj je v letech 2004 – 2009 je zaměřen především na řešení jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 17 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM2579700001„Výzkum mechanizmů porušování a kvantifikace defektů na životnost částí provozovaných v náročných podmínkách“, 1/2004-12/2009, řešitel Ing. Ivo Černý, PhD., celkové náklady na celou dobu řešení 66,488 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 61,470 mil. Kč. Rok 2008 – 1,111/1,017, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Předmětem výzkumné činnosti v záměru je výzkum mechanismů, prahových a růstových podmínek trhlin na defektech charakteristických pro konstrukční materiály a komponenty strojů, strojírenských a energetických zařízení a potrubních systémů v různých podmínkách teplot a v prostředí s různou korozní aktivitou, se zvláštním zaměřením na specifické komplikované mechanismy při statickém, únavovém a creepovém zatěžování a v prostředí vysokoteplotní koroze. Jedna z deseti řešených oblastí je zaměřena na výzkum vlastností nanokompozit polymer – jíl. V oblasti nanotechnologií ústav spolupracuje na řešení problematiky nanostrukturních povlaků.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt GA ČR GA106/06/1486 „Vliv nanočástic na porušení a životnost termoplastických kompozitů, 1/2006-12/2008, řešitel Ing. Robert Válek, PhD.
- Projekt MPO FT-TA 3/151 „Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Vladimír Vansa, ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., Brno, spoluřešitelem za SVÚM, a.s. je Ing. Jiří Krejčík, CSc. Činnost SVÚM v tomto projektu je zaměřena na vývoj nanostrukturních povlaků pro kluzná ložiska na bázi kovových a nekovových nanoprášků, např. Ni, SiC, C (ve formě grafitu) s vhodným pojivem. Tento tekutý kompozitní materiál je nastříkán na povrch ložiska a následně je takto vzniklý povlak vytvrzen za vyšších teplot. Kromě uvedených povlaků jsou zkoumány DLC povlaky. Dále SVÚM zjišťuje tribologické vlastností zmíněných povlaků.
- Projekt MŠMT 1M06032 „Výzkumné centrum tvářecích technologií - FORTECH“, 3/2006-12/2009, řešitel Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek, Západočeská univerzita v Plzni, FS, řešitelem za SVÚM je Ing. Ivo Černý, PhD.

Experti/obor.

- Ing. Jiří Krejčík, CSc. – tribologie, povrchové úpravy
- Ing. Ivo Černý, PhD. – únavové vlastnosti povrchů, kovy kompozity
- Ing. Ivan Furbacher, CSc. – kontaktní únava
- Ing. Josef Cizner, CSc. – nanopovlaky, koroze, vysokoteplotní oxidace
- Ing. Jiří Kadlec, CSc. - analýzy povlaků, fázová složení
- Ing. Jaroslav Hell, CSc. - materiálové inženýrství plastů a polymerních kompozitů
- Ing.Robert Válek, PhD. – materiálové inženýrství plastů a kompozitů
- Ing. Vratislav Hlaváček, CSc. – povrchové úpravy, nanostruktury


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.