Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

VÚK Panenské Břežany, s.r.o. (VÚK)
Vydáno dne 10. 10. 2008 (6768 přečtení)Panenské Břežany 50, 250 70 Odolena Voda, IČO 25604716
www.volnz.cz/vuk

Stručná charakteristika pracoviště.

Společnost VÚK Panenské Břežany, s.r.o. vznikla 1.1.1998 osamostatněním divize Výzkum, informatika a zkušebnictví v Inovačním technologickém centru-VÚK, a.s., který je nástupcem Výzkumného ústavu kovů, s.p. (VÚK), založeného v roce 1946 jako výzkumný ústav pro neželezné kovy spolupracující přímo s podniky kovohutí. Provádí se aplikovaný výzkum v oblasti nových typů materiálů, včetně materiálů se fázemi velikosti nanometrů (precipitáty), vývoj, úprava a optimalizace kovů a jejich technologických postupů výroby výrobků z neželezných slitin, včetně metod přípravy ultrajemnozrnných válcovaných materiálů metodou ARB (Accumulative Roll Bonding - Kumulativní spojování válcováním).

VÚK též provádí zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), metalografické rozbory a chemické analýzy. Provozuje rovněž oborové informační středisko v oblasti neželezných kovů, poskytuje služby oborové knihovny, technické poradenství v oblasti norem neželezných kovů, použití a náhrad materiálů.
Počet zaměstnanců: 17 (2007)
Roční obrat: 5,1 mil. Kč (2006)

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Vyvíjí se především metody přípravy ultrajemnozrnných materiálů na bázi hliníku, zejména z průmyslově vyráběných slitin odlévaných moderní metodou plynulého lití mezi válce (AlFe1,5Mn, AMg3, AlScZr, Al99,99).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Výzkumný záměr MŠMT MSM2631691901 „Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace“, 1/2004-12/2009, řešitel - koordinátor Prof. Ing. Jozef Zrník, CSc., COMTES FHT, s.r.o., Dobřany, spoluřešitelem za VÚK je Ing. Vladivoj Očenášek, CSc. Úlohou VUK je výzkum a vývoj metod intenzivní plastické deformace metodami ARB a ECAP k přípravě ultrajemnozrnných materiálů z hliníku vysoké čistoty a slitin AlMg, AlZnScZr, AlFeMn a AlMgScZr.
- Projekt GA ČR GA106/07/0303 „Úloha hranic zrn při vysokoteplotní plastické deformaci jemnozrnných materiálů“, 1/2007-12/2010, řešitel Doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc, Univerzita Karlova v Praze, MFF, spoluřešitelkou za VÚK je RNDr. Margarita Slámová,CSc. VÚK je zodpovědný za přípravu ultrajemnozrnných materiálů metodou ARB a studium mikrostruktury a struktury zrn metodami EBSD, EDS, WDS na FEG-SEM.

Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN300100801 „Multifunkční objemové kovové materiály s nanokrystalickou a ultrajemnozrnnou strukturou“, 1/2008–12/2012, řešitel – koordinátor Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc., FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelkou za VÚK je RNDr. Margarita Slámová,CSc.

Experti/obor.

- RNDr. Margarita Slámová,CSc. – fyzikální metalurgie, neželezné kovy, kovové nanomateriály, metalografie
- Ing. Vladivoj Očenášek,CSc, - neželezné kovy, fyzikální metalurgie, statistické metody zpracování dat


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.