Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

COMTES FHT, s.r.o.
Vydáno dne 09. 12. 2008 (4815 přečtení)Průmyslová 995, 334 41 Dobřany, IČO 26316919
www.comtesfht.cz

Stručná charakteristika pracoviště.

COMTES FHT, s.r.o. je výzkumně vývojová soukromá společnost zaměřená na aplikovaný výzkum v oblasti kovových materiálů. Je vybavena laboratoří tváření a tepelného zpracování, metalografickou laboratoří (světelná i elektronová mikroskopie ), laboratoří fyzikální simulace, mechanickou zkušebnou a numerickou simulací technologií.
Počet zaměstnanců: 32
Roční obrat: 35 mil. Kč

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Hlavním předmětem činnosti je výzkum v oblasti vytváření ultrajemných - submikroskopických a nanostrukturních materiálů aplikací intenzivní plastické deformace, studium deformačních mechanismů a studium struktury elektronomikroskopickou analýzou.
Výzkumná činnost je zaměřena především na řešení výzkumného záměru MŠMT MSM2631691901 „Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace“, 1/2004-12/2009, řešitel Prof.Ing. Jozef Zrník,CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 59,552 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 56,490 mil. Kč. Rok 2008 – 10,300/9.850, nomenklatura – oblast 1, podíl výzkumu nanotechnologií - 100 %.

Výzkumný záměr se zabývá vytvářením ultrajemných - submikroskopických a nanostrukturních materiálů aplikací intenzivní plastické deformace (způsoby ECAP, ARB, HPT), současně s řízenou tepelnou expozicí na vybraných materiálech. Pro experimentální program byly vybrány především oceli a hliníkové slitiny. V rámci projektu jsou aplikovány různé druhy deformačních technik provázené různými tepelnými režimy. Vedle stávajících technik, které jsou na pracovišti COMTES FHT,s.r.o. k dispozici, jsou vyvíjeny a testovány další, které jsou navrhovány a modifikovány na základě poznatků a zkušeností získaných v průběhu řešení projektu. Zpracovávané materiály jsou detailně analyzovány jednak z hlediska mikrostruktury, jednak z hlediska vlastností. Nejdůležitějšími cíli záměru jsou: teoretické poznání mechanismů zjemňování zrna až do nanostrukturní podoby, zjištění fyzikálních omezení z hlediska zjemňování zrna i stability struktury a dosahování mechanických vlastností materiálů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT 1M06032 „Výzkumné centrum tvářecích technologií - FORTECH“, 3/2006-12/2009, řešitel Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek, Západočeská univerzita v Plzni, FS, řešitelem za COMTES FHT je Dr. Ing. Zbyšek Nový.

Projekt mezinárodní spolupráce

- Integrovaný projekt RP6 EU NMP 3.1. MASMICRO „Integration of manufacturing systems for mass-manufacture of miniature/micro-products“, 7/2004-6/2008, koordinátor YI. Quin, University of Strathclyde, UK, 35 partnerů, spoluřešitel za COMTES FHT, s.r.o., Dr. Ing. Zbyšek Nový.

Experti/obor.

- Prof. Ing. Jozef Zrník,CSc. – tváření kovů velkou plastickou deformací, slitiny kovů, materiálové inženýrství
- Dr. Ing. Zbyšek Nový – termomechanické zpracování kovů
- Ing. Libor Kraus – tepelné zpracování, materiálové analýzy
- Ing. Michal Zemko, PhD. – numerická simulace


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.