Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „EUROCORES – GE“ – GAČR
Vydáno dne 13. 08. 2008 (5012 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

GEFON/06/E001 „Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách“, 1/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,399 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,399 mil. Kč.

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Doc. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Cíl řešení:
V rámci navrhované mezinárodní spolupráce je výzkum soustředěn zejména na následující cíle: 1. Návrh a příprava spinových filtrů a spinových detektorů v paramagnetických a feromagnetických polovodičích, v hybridních strukturách typu feromagnet/polovodič, v nanostrukturách typu supravodič/polovodič a v součástkách typu feromagnet/molekula/feromagnet. 2. Teoretické a experimentální studium excitací a překlápění magnetické orientace způsobených spinově polarizovaným proudem v nanostrukturách. 3. Studium role elektronových korelací, mnohočásticových jevů a kvantové interference při elektronovém transportu v nanostrukturách. 4. Experimentální studium entanglovaných elektronových párů vzniklých injekcí Cooperových párů nanopřechodem supravodič/polovodič.

GEFON/06/E002 „Spinově koherentní transport v kvantových nanostrukturách“, 1/2006-12/2009, hlavní řešitel Dr. Tomáš Jungwirth, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,068 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,068 mil. Kč.

Cíl řešení:
V rámci navrhované mezinárodní spolupráce bude výzkum soustředěn na následující oblasti:
1. Vliv spin-orbitální interakce na transport v kvantových drátech, tečkách a kroužcích.
2. Polem řízený Landé g-faktor v kvantových tečkách.
3. Tunelovací jevy v kvantových tečkách a feromagnetických polovodičích ovlivněné silnou spinorbitální interakcí.
4. Vliv spin-orbitální interakce, nečistot a elektron-elektronových interakcí na anomální a spinový Hallův jev.
5. Detekce spinových proudů na základě zkoumání fluktuací proudu nábojů a Kondova jevu.

GESON/06/E005 „Biofunkční samouspořádané nanostruktury amfifilních kopolymerů, biopolymerů, biomakromolekul a nanočástic: od bioinspirovaných k biointegrovanýcm systémům“, 1/2006-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,971 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,971 mil. Kč.

Cíl řešení:
Cílem projektu BIOSONS programu EUROCORES je přispět k vytvoření nového technologického směru výzkumu a výuky v moderní a víceoborové polymerní vědě. Tento obor bude kombinovat pokročilé směry výzkumu biotechnologie, polymerní chemie a fyziky. Současné možnosti chemie a fyziky poskytují efektivní metody syntézy, charakterizace, teoretického zkoumání a výroby různých materiálů, biologie poskytuje znalosti o nejsložitějších existujících funkčních nanostrukturách. Biologie bude do projektu integrována na různých úrovních. Biologické molekuly budou integrovány do uspořádaných systémů a substrátů vytvořených konvenčních polymerů. Biologické molekuly budou kombinovány s amfifilními blokovými a roubovanými polymery, vrstevnatými nanočásticemi, Janusovými micelami s cílem kombinovat uspořádávací schopnosti klasických polymerů se specifickou funkcionalitou biologických polymerů (specifické vazby, senzorové schopnosti, nelineární odezvy).


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.