Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

TEMATICKÝ PROGRAM „ZDRAVÝ A KVALITNÍ ŽIVOT“ NÁRODNÍHO PROGRAMU VÝZKUMU II (NPV II) - MŠMT
Vydáno dne 13. 08. 2008 (5041 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

2B06056 „Diagnostika poškození DNA polyaromatickými sloučeninami použitím nanotechnologických a bioanalytických metod pro včasnou detekci karcinomu“, 7/2006-6/2010, hlavní řešitel Mgr. Jan Přibyl, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, celkové náklady 9,998 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 8,998 mil. Kč.

Spoluřešitel:
EXBIO Praha, a.s., Ing. Miloslav Suchánek, PhD.

Cíl řešení:
Nepřímé karcinogeny, jako například benzo[a]pyren, způsobují rakovinné bujení tím, že chemicky modifikují nukleové kyseliny a příbuzné látky a zabraňují tak přirozenému fungování lidské buňky. Projekt si klade za cíl přispět do oblasti odhalení mechanismu tohoto procesu prostřednictvím přesné lokalizace poškození pomocí nanotechnologických zobrazovacích technik. K tomuto účelu budou připraveny protilátky se specifitou k poškozenému místu, resp. navázané molekule. Tyto protilátky pak budou dále využity při vývoji metod umožňujících jednoduchou, rychlou, ale přitom přesnou identifikaci zmiňovaného poškození. Metody heterogenní imunoanalýzy (ELISA) či biosensory s převodníkem na bázi povrchového plasmonu se jeví v této oblasti jako nejvíce perspektivní. Lokalizace poškození na DNA bude dále studována pomocí AFM techniky s využitím nanočásticově značených protilátek jako nástroje pro zviditelnění poškozené oblasti.

2B06104 „Fotosenzibilizátory v zubním lékařství“, 7/2006-12/2010, řešitelka Ing. Marie Karásková, Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice, celkové náklady 30,500 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 27,454 mil. Kč.
(Rok 2008 – 5,649/5,084, 6d)

Spoluřešitel:
- Univerzita Karlova v Praze, Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Cíl projektu:
Vývoj takových derivátů ftalocyaninu, které svým strukturním uspořádáním vykazují vlastnosti účinných fotosenzibilizátorů a zároveň jsou vhodné pro fixaci na nanočástice vybraných nosičů. Připravené sloučeniny a nanokompozity jsou testovány jak z hlediska tvorby singletního kyslíku po osvitu, tak z hlediska antimikrobiální účinnosti. Zároveň je studována jejich retence na cílových tkáních a biokompatibilita s buňkami lidského organizmu. Dle výsledků in vitro provedených preklinických testů bude vybrána optimální kombinace fotosenzibilizátoru a příslušného nanonosiče, která bude doporučena pro následné klinické testy.

2B06130 „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, 7/2006-6/2011. hlavní řešitel Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, celkové náklady 80,499 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 72,450 mil. Kč. (Rok 2008 – 4,705/4,234, 3d, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 % z přidělené částky

Spoluřešitelé:
- Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Prof. MUDr. Petr Gál, PhD.
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
- Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
- Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Cíl projektu:
Získání zásadních informací o biologických vlastnostech kmenových buněk v kombinaci s nově syntetizovanými polymerními biomateriály a nanovlákny, a to jak ve tkáních, tak in vitro. Hlavní pozornost bude soustředěna na vypracování efektivních metodik pro řízenou diferenciaci kmenových buněk do chondrocytů, osteocytů a fibrocytů, dále na testování jejich kompatibility s uvedenými biomateriály s tím, ze tyto populace budou co nejkomplexněji charakterizovány. Projekt bude směrován tak, aby experimentální vývoj dospěl k technologiím, které zaručí bezpečné použití biomateriálů, do kterých budou vloženy buňky určené pro transplantaci do kostí, kloubů, šlach a vazů miniprasat a králíků. Kompozity biomateriálu s buňkami indukovanými k diferenciaci budou transplantovány do příslusných míst muskuloskeletálního systému optimálních zvířecích modelů (miniaturního prasete a králíka) za účelem ověření jejich účinnosti v léčbě závažných nemocí kloubů a kostí. Tato experimentální práce je podstatná při vývoji bezpečných a účinných technologií před zahájením klinických studií a před klinickým použitím těchto biomateriálů jako náhrad nevratně poškozených buněk a tkání lidí.

2B08062 „Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití (AROMAGEN)“, 1/2008-12/2011, řešitel Ing. Miroslav Pátek, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha celkové náklady 29,900 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 26,900 mil. Kč.
(Rok 2008 – 6,375/5,773, 1g)

Spoluřešitelé:
- DEKONTA, a.s., Ing. Petra Žáčková
- MikroChem LKT spol. s r.o., Mgr. Marius Byss
- Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.

Cíl projektu:
Vytvoření systému přípravy a využití bakteriálních degradérů aromatických polutantů s využitím genetických manipulací, nanovláken jako nosičů mikrobiálního biofilmu a huminových aditiv a testovat jejich biodegradační funkce v reálných podmínkách. Původním prvkem v aplikaci biofilmů bude využití nanovláken jako nové varianty nosiče, který může pozitivně ovlivnit vývoj a strukturní stabilitu biofilmu, a tedy i jeho žádanou remediační funkci. Na základě provedených orientačních experimentů se předpokládá, že tyto nosiče budou vhodné především pro aplikace biofilmů rhodokoků v remediaci specificky znečištěné odpadní vody i pro intenzifikaci klasických čistírenských technologií.Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.