Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VE VÝZKUMU A VÝVOJI – MŠMT - PROGRAM COST (OC)
Vydáno dne 15. 08. 2008 (5138 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

OC 101 „Nanoskopická feroelektrika a jejich spektroskopická charakterizace“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Přemysl Vaněk, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,360 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,4 mil. Kč.

Cíl řešení:
Studium nanoskopických feroelektrických keramik a tlustých filmů infračervenou a Ramanovou spektroskopií

OC 102 - akce COST 539 „Příprava elektrokeramiky z nanoprášků“, 3/2006-12/2009, řešitel Doc. RNDr. Karel Maca, Dr., celkové náklady 2,360 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,4 mil. Kč. , celkové náklady 2,360 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,4 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,400/0,400, 1f)

Cíl řešení:
Příprava objemových keramických materiálů s požadovanou strukturou, chemickým a fázovým složením

OC 103 „Fotokatalytické technologie a nové nanopovrchové materiály-problémy aplikace fotokatalytických nanopovrchových materiálů v oblasti řešení bezpečnostních rizik v EU“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Ing. František Peterka, PhD., UJP, a.s., Praha – Zbraslav, celkové náklady 1,6 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,6 mil. Kč.

Cíl řešení: Prohloubení základních znalostí o nanokrystalických fotoaktivních materiálech a vývoj nových materiálů.

OC 104 „Fyzikálně chemická charakterizace fotoaktivních materiálů a povrchových úprav na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého- vývoj standardních testovacích metod“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc., Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,6 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,6 mil. Kč.

Cíl řešení:
Rozšíření základních poznatků o nanokrystalických fotoaktivních materiálech se samočistícími schopnostmi a antibakteriálními účinky.

OC 105 „Fotokatalytické keramické nanomateriály a vrstvy pro fotochemický rozklad vody a polárních látek“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Prof. Ing. Jaroslav Cihlář, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, celkové náklady 1,6 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,6 mil. Kč.

Cíl řešení:
Studium přípravy a vlastností fotokatalytických oxidových materiálů, fotolytické štěpení vody na vodík a kyslík.

OC 108 „Magnetické techniky pro detekci a stanovení xenobiotik ve vodách“, 3/2006-3/2009, (COST 636: Xenobiotics in the Urban Water Cycle, 2006-2008), řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice, celkové náklady 1,5 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,5 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,400/0,400, 3g)

Cíl řešení:
Vývoj nových technik pro předkoncetraci, detekci a stanovení vybraných xenobiotik ze vzorků vody. Při řešení se využívá magnetických nanočástic.

OC 137 „Transport nosičů náboje v molekulárních pevných látkách a nanosoučástkách“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel Ing. Irena Kratochvílová, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,841 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,351 mil. Kč.

Cíl řešení:
Experimentální a teoretické studium materiálů vhodných pro užití v mikroelektronice.

OC 138 „Molekulární fotovodivé a fotorefraktivní systémy: Od makroskopických elementů k nanostrukturám“, 3/2006-2/2010, hlavní řešitel Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 3,676 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,610 mil. Kč.

Cíl řešení:
Experimentální a teoretické studium relace mezi fotochemickou aktivitou a elektronovými vlastnostmi molekulárních materiálů, klastrů a polymerů.

OC 147 „Mnohoúrovňové modelování struktury a vlastností nanodrátů“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno, celkové náklady 1,3 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,3 mil. Kč.

Cíl řešení:
Získat nové fundamentální poznatky o pevnosti a magnetických vlastnostech vybraných kovových nanodrátů.

OC 148 „Dvouúrovňová analýza rozložení napětí pod hrotem nano-indentoru“, 3/2006-12/2009, hlavní řešitel Mgr. Miroslav Černý, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, celkové náklady 1,2 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,2 mil. Kč.

Cíl řešení:
Dosažení hlubšího poznání vztahů mezi mikrostrukturními a mechanickými vlastnostmi materiálů.

OC157 „Magnetická modifikace obnovitelných polymerních materiálů a mikrobiálních buněk“, 3/2007-9/2010, (COST 868, Biotechnical Functionalisation of Renewable Polymeric Materials, 2007– 2010), řešitel Doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice, celkové náklady 1,742 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,742 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,500/0,500, 2d)

Cíl řešení:
Vývoj nových postupů pro magnetickou modifikaci vybraných obnovitelných polymerních materiálů a mikrobiálních buněk ze zemědělské a potravinářské výroby.
Při řešení se využívá magnetických nanočástic.

OC 180 - akce COST D-41 „Heterogenní katalyzátory pro oxidaci organických látek založených na kompozitních perovskitových oxidech“, 1/2007-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc., celkové náklady 1,742 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,742 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,500/0,500, 5b)

Cíl řešení:
Studium přípravy a vlastností heterogenních katalytických oxidových (nano)materiálů.

OC08023 „Optická vlákna modifikovaná nanostrukturovanými fotokatalytickými vrstvami s vysokou aktivitou ve viditelné oblasti spektra“, řešitel Ing. Vlastimil Matějec, CSc., Ústav fotonky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 1,877 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,793 mil. Kč.
(Rok 2008 – 1,051/0,447, 2c)

Cíl řešení:
Určení klíčových proměnných u procesů přípravy křemenných optických vláken se skokovými a invertovanými gradientními profily indexu lomu i vláken kapilárních modifikováných vrstvami nanostrukturovaných materiálů s vysokou fotokatalytickou účinnosti.

OC08030 „Elektromagnetické zpracování nanostrukturovaných materiálů založených na 3d kovech“, 1/2008-12/2009, řešitel Ing. Bc. František Fendrych, PhD.,, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, náklady 0,750 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,750 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,500/0,500, 2d)

Cíl řešení:
Nalezení nejvhodnějších typů magneticky měkkých nanokompozitů, jejich opakovatelná a stabilní UHV plazmová syntéza a elektromagnetické zpracování deponovaných nanostrukturovaných tenkých vrstev vhodných pro aplikace v GHz frekvencích a senzorech.

OC08034 „Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací“, 1/2008-5/2011, řešitel Doc. RNDr. Pavel Zemánek, PhD., Ústav přístrojové techniky AV ČR.v.v.i., Brno, celkové náklady 1,750 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,750 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,500/0,500, 2c)

Cíl řešení:
Prohloubení poznatků v oblasti optických mikromanipulačních technik s interferujícími laserovými svazky, jejich využití k uspořádávání, třídění, přepravě submikrometrových objektů a aplikacím v ramanovské mikrospektroskopii a mikrofluidních systémech.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.