Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VE VÝZKUMU A VÝVOJI – MŠMT - PROGRAM KONTAKT (ME) – Dvoustranná spolupráce
Vydáno dne 15. 08. 2008 (5118 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

ME 837 „Úprava povrchů strojních součástí, uzlů a nástrojů s cílem mnohonásobného prodloužení životnosti s použitím modifikace a nanesením nanostrukturních vrstev i povlaků disperzně zpevněných nanočásticemi“, 3/2006-6/2009, řešitel Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, celkové náklady 1,153 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,153 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,330/0,330, 1d)

Cíl řešení:
Studium degradačních procesů duplexních povrchových úprav při adhezivním opotřebení, analýzy poškozování, tribologická charakteristika duplexních povrchových úprav.

ME 847 „Povrchová modifikace materiálů vodivými polymery“, 3/2006-12/2010, řešitel RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,065 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,250 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,413/0,250, 1d)

Cíl řešení:
Kombinace klasických materiálů s elektricky vodivými polymery na úrovni řádu nanomerů, vyhledávání potenciálních aplikací.

ME 862 „Biokompatibilní nanostrukturní povlaky implantátů pro namáhamá spojení“, 3/2006-12/2008, hlavní řešitel Doc. RNDr. Rudolf Novák, DrSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, celkové náklady 0,487 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,487 mil. Kč.

Cíl řešení:
Výzkum vlastností vícevrstvých povlaků užívaných na funkční povrchy implantátů nahrazujících namáhaná kloubní spojení.

ME 866 „Syntéza a výzkum nových polovodičových struktur kvantových teček“, 3/2006-12/2010, hlavní řešitel RNDr. Karel Král, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 2,645 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 1,465 mil. Kč.

Cíl řešení:
Objasnění vlivu struktury a samotného technologického postupu na transientní vlastnosti nanostrukturních systémů na bázi kvantových teček.

ME 892 „Monitorování a remediace znečištění životního prostředí pomocí pokročilých organicko-anorganických materiálů – MOREPIM“, 5/2007-12/2011, řešitelka Ing. Gabriela Kuncová, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 4,590 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,793 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,865/0,120, 4b)

Cíl řešení:
Použití nových materiálů vyvinutých v Oak Ridge National Laboratory (ORNL), USA, při konstrukci optických senzorů a v remediačních procesech studovaných v Ústavu chemických procesů Akademie věd České Republiky (ÚChP). Výzkum zahrnuje aplikaci anorganických a organicko-anorganických nanočástic při konstrukci optických senzorů pro sledování biotechnologických procesů a přípravu nových imobilizovaných biokatalyzátorů.

ME08040 „Význam jílových minerálů a jejich vliv na třecí mechanismus ve frikčních kompozitech pro automobilový průmysl“, 1/2008-12/2009, řešitelka Ing. Gražyna Simha Martínková, PhD., VŠB-TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, celkové náklady 1,149 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,445 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,652/0,300, 1b)

Cíl řešení:
Optimalizace složení kompozitu s ohledem na jílovou složku a definice její funkce ve frikčním procesu; modifikace jílu za účelem upravení frikčních parametrů s možností snížit počet složek kompozitu; stanovení vztahů mezi složením v objemu materiálu a funkcí frikční vrstvy; studium přenosu hmoty a třecích charakteristik pro tři typy materiálů (semikovový, nekovový s keramický) obsahujících jílovou složku.

ME08083 „Komplexní systém krátkodobé a dlouhodobé antikorozní ochrany materiálů hutní produkce“, 1/2008-11/2012, řešitel doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, celkové náklady 11,037 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 11,037 mil. Kč.
(Rok 2009 – 2,328/2,328, 1d)

Cíl projektu:
Vyřešení systému protikorozní ochrany kovových materiálů pomocí povlaků na bázi nanoinhibitorů a nanopigmentů, což umožní snížení celkové tloušťky ochranného povlaku, snížení emisí VOC látek a zvýšení užitných vlastností chráněného materiálu.

ME08109 „Dynamické nano-klastry v polárních perovskitech“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Jiří Hlinka, PhD., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, celkové náklady 0,970 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 0,970 mil. Kč.
(Rok 2008 – 0,250/0,250, 6b)

Cíl řešení:
Pomocí spektroskopických experimentů a počítačových simulací s efektivními hamiltoniány z prvních principů prostudovat odezvu nanoskopickych dynamickych klastrů v polárních perovskitech.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.