Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

PROGRAM „IMPULS“ - MPO
Vydáno dne 15. 08. 2008 (5117 přečtení)Řešené projekty z oblasti nanotechnologií

FI-IM3/061 „Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi a nanotrubičkami na bázi uhlíku“, 5/2006-12/2009, řešitel Mgr. Václav Štengl, PhD., Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, celkové náklady 26,280 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 11,880 mil. Kč.
(Rok 2008 – 4,400/1,980, 1c)

Spoluřešitelé:
- NANOGIES, s.r.o., Praha, Petr Vláčil
- MEGA SYSTEM, spol. s r.o., Most, Ing. Josef Beneš
- Ing. Ladislav Horák, Praha
- Univerzita Pardubice, FCHT, Doc. Andréa Kalendová, PhD.

Projektu se účastní:
- IMEX International Trading and Contracting, a.s., Praha

Cíl řešení:
Příprava vodivých a polovodivých polymerů dopovaných nanočásticemi činné fáze vlastní výroby (C, SnO2, C-Si-P-In-Ga-As-Ge-Se, C60, C70, MWNT, SWNT).

FI-IM3/085 „Nanokompozity na bázi polyolefinů s mimořádnými užitnými vlastnostmi“, 3/2006-12/2009, řešitel Ing. Ivan Dobáš, CSc., SYNPO, a.s., Pardubice, celkové náklady 16,092 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,6 mil. Kč.
(Rok 2008 – 5,000/1,750, 1g)

Spoluřešitel:
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ing. Dagmar Měřinská, PhD.

Cíl projektu:
Výzkum nových kompozitů s obsahem nanočástic montmorillonického jílu. Vzhledem k cílovým aplikacím se očekává, že vyvinuté nanokompozitní systémy budou mít zlepšené bariérové vlastnosti, tuhost, rozměrovou stálost, odolnost proti rozpouštědlům, proti šíření trhliny a tepelnému namáhání. Mimořádná pozornost bude věnována měření konečných vlastností modifikovaných systémů pomocí interkalátů.

FI-IM4/175 „Výzkum a vývoj nosiče disperze v nevodném prostředí pro novou řadu ekologických nátěrových hmot“, 4/2007-10/2009, řešitel PhDr. Antoním Kočař, CSc., ROKOSPOL a.s., Kaňovice, celkové náklady 12,666 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,433 mil. Kč.
(rok 2008 – 1,422/0,497, 1a, podíl výzkumu nanotechnologií - 20 % z přidělené částky)

Cíl řešení:
Výzkum a vývoj vhodného nosiče disperze v nevodném prostředí jako rozpouštědla nátěrových hmot. Zaměřuje se na odstranění negativních vlivů nátěrových hmot na životní prostředí a odbourání negativních vlastností současných běžných typů disperzí (vodní, syntetické). Využívá se i nanomateriálů.

FI-IM4/205 „Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva“, 3/2007-9/2010, hlavní řešitel Ing. Kateřina Knotková, PhD., CPN, spol. s r.o., Dolní Dobrouč, celkové náklady 12,340 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 4,936 mil. Kč.
(Rok 2008 – 2,850/1,140, 3c)

Spoluřešitelé:
- Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, MUDr. Milan Handl, Ph.D.
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Cíl projektu:
Rekonstrukce pojivových tkání (kloubních chrupavek a vazů) po zranění nebo jejich degeneraci patří k nejperspektivnějším a nejčastěji používaným chirurgickým zákrokům na pohybovém aparátu. Cílem projektu je zlepšení chirurgických zákroků v případě použití scaffoldu, dokonce i při endoskopii. Projekt zahrnuje vývoj biodegradabilního scaffoldu, provádění testů na scaffoldu, studium jeho vlastností, výrobu prototypu a provádění preklinických testů. Autoři zdůrazňují jednoduchost a bezpečnost celé procedury.

FI –IM5/124 „Výzkum technologií nanášení nanovrstev nových materiálů pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů a akčních členů“, 3/2008-12/2010, řešitel Ing. František Veselý, SAFINA, a.s., Vestec, celkové náklady 10,000 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 5,500 mil. Kč.
(Rok 2008 – 3,700/2,035, 7c)

Spoluřešitelé:
- Termosondy Kladno, s.r.o., Ing. Vítězslav Hynek
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc.

Cíl projektu:
Neobyčejný a dosud nedostatečně využívaný potenciál pro metalurgii a strojírenství, ale rovněž pro fyziku, regulační techniku, lékařství a další obory mají submikronové povlaky jednak drahých, vzácných i některých běžněji dostupných kovů (zejména Pt, Rh, Au, Ir, Ag, REM, Sc, Ni, Cr, Zr), uhlíkové nanopovlaky (zejména DLC povlaky) a systémy X-O-C sloučenin (X=Si, Ti, Zr). Cílem je výzkum technologií nanášení nanovrstev uvedených materiálů pro konstrukci úsporných a výkonných senzorů, regulátorů a akčních členů.

FI-IM5/231 „Realizace nových nanostruktur z nanodispersních oxido—bisulfidů Ti, Cd, Zn jako aktivní materiály pro degradaci bojových otravných látek“, 2008- 2010. řešitel Mgr. Václav Štengl, PhD.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, celkové náklady 17,150 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7,757 mil. Kč.
(Rok 2008 – 5,950/2,870, 7b)

Spoluřešitelé:
- Ing. Vladimír Havlín
- ROKOSPOL, a.s., PhDr. Antoním Kočař, CSc.
- VOP-026 Šternberk, s.p., divize Výzkumný technický ústav ochrany v Brně, Ing. František Opluštil

Cíl projektu:
Syntéza nanodisperzních sulfidů a oxidů Ti, Zn a Cd a jejich binárních analogů metodou homogenního srážení thioacetamidem a následným kontrolovaným žíháním v kyslíkové atmosféře. Přípravené vzorky budou standardně materiálově charakterizovány metodami SEM.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.