Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
Vydáno dne 05. 09. 2007 (5340 přečtení)Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
http://csnmt.fme.vutbr.cz

Stručná charakteristika společnosti.
Česká společnost pro nové materiály (ČSNMT) a technologie, založená v roce 1993, je dobrovolným sdružením individuálních a kolektivních členů, kteří mají bydliště (sídlo) v České republice. Řídí se vlastními stanovami. Od roku 1993 je členem Federace evropských materiálových společností (FEMS), sdružující 22 materiálových společností ze 20 evropských zemí. Od roku 2004 je členem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který je dobrovolným sdružením 66 nezávislých vědeckých společností v České republice. Činnost ČSNMT je zaměřená na všestranné rozvíjení tvůrčích schopností a odborných znalostí členů, uspokojování jejich odborných a společenských potřeb, na podporu vědeckotechnického rozvoje v oblasti nových materiálů a technologií, včetně jejich aplikace ve výrobní praxi a podporu mezinárodní spolupráce. ČSNMT je rovněž řešitelem výzkumných projektů. Prezidentem společnosti je Doc.Ing. Karel Šperlink,CSc.

Činnost v oblasti nanotechnologií.
V rámci ČSNMT vyvíjí činnost sekce „Nanovědy a nanotechnologie“, která má v současné době 115 členů. Přesedou řídicího výboru sekce je Prof.Ing. Petr Louda,CSc., TU Liberec, (http://csnmt.fme.vutbr.cz/nano).
Od roku 2002 pořádá ČSNMT ve spolupráci s VUT-FSI Brno a COMTES FHT,s.r.o., Plzeň mezinárodní konference „NANO“. Garantem konferencí je Prof.Ing. Jiří Švejcar,CSc.


Zpět na seznam


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.