Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Advanced Technology Group, s.r.o. (ATG)
Vydáno dne 16. 10. 2008 (5805 přečtení)Beranových 65, 199 02 Praha 9-Letňany, IČO 45314772
www.atg.cz

Stručná charakteristika společnosti.


Česká inženýrská firma s patnáctiletou tradicí působící hlavně v oblasti kvalifikace a certifikace technického personálu (nedestruktivní technologie - NDT, svařování, koroze), inspekce a supervize podle ASME Code a provádí nezávislý dozor při NDT zkoušení. Zabývá se výrobou zařízení pro NDT a dodává kompletní vybavení pracovišť NDT ve všech metodách. Dceřinou firmou ATG je LA composite, s.r.o., která se zabývá návrhem, vývojem a výrobou kompozitních a lepených struktur, hlavně pro letecké technologie, autoklávovou technologií. Součástí společnost je Centrum pro TiO2 fotokatalytické aplikace.
Počet zaměstnanců: 80

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Činnost v oblasti nanotechnologií se soustřeďuje na koordinační práce Centra pro TiO2 fotokatalytické aplikace, koordinací akce 540 programu COST a řešení programových projektů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT, program „Výzkumná centra“ 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství – NANOPIN“, 1/2005-12/2009, řešitel - koordinátor Ing. František Peterka, PhD.
- Projekt MPO, program TANDEM, FT-TA4/025 „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace“, 3/2007-12/2010, řešitel Ing. Pavel Hynčica, České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov, spoluřešitelem za ATG Ing. František Peterka, PhD.
- Akce programu COST 540 PHONASUM - Photocatalytic technologies and novel nanosurfaces materials – critical issues“, 10/2005-1/2010, ATG (Ing. František Peterka, PhD.) je koordinátorem akce. Účastní se 20 států. Informace: www.cost540.com. Jako dílčí témata centrum zkoumá mj. syntézu vysoce fotoaktivních nanočásti oxidu titaničitého, včetně dopovaných či směsných materiálů se spektrální citlivostí rozšířenou do viditelné oblasti a přípravu vrstev na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého jednak z plynné fáze technikou plazmové depozice a jednak z roztoku pomocí různých chemických postupů, mimo jiné pokročilých metod využívajících micel jako vzorů pro vznik definované porézní struktury.

Odpovědný pracovník.

- Ing. František Peterka, PhD.- ředitel Centra pro TiO2 fotokatalytické aplikace.


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.