Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Internetové odkazy
Vydáno dne 03. 11. 2009 (24105 přečtení)Internet obsahuje tisíce stránek zaměřených na různé oblasti nanotechnologií. Informujeme Vás o těch, podle našeho názoru, nejdůležitějších. Jejich prostřednictvím se dostanete k dalším pro Vás potřebným informacím. Všechny dále uvedené stránky jsou v anglickém jazyce.


A) Stránky s široce pojatou tématikou

www.nanoforum.org – European Nanotechnology Gateway (Evropská brána nanotechnologií). Stránka je projektem EU. Poskytuje aktuální chronologicky sestavené novinky z oblasti nanotechnologií, informace o přehledových zprávách vypracovávaných pracovníky projektu a další informace. Novinky jsou rovněž seřazeny podle 14 oborů: chemie a materiály; zdraví a nanobio; nanonástroje a metrologie; informace a komunikace; doprava a vesmír; energetika; věda; sociální problémy; bezpečnost a životní prostředí; stavebnictví; strategie; ekonomie; zemědělství a potraviny. Stránka dále obsahuje rozcestníky obsahující různé databáze (např. organizací, výzev a programů) a další všeobecné informace (např. kalendář odborných setkání a propojení na další servery).
Zajímavý je „Nano Education Tree“ poskytující základní informace o aplikacích nanotechnologií ve zdravotnictví, ochraně životního prostředí, energetice, elektronice a moderním životě.
Při získávání detailnějších informací je nutná bezplatná registrace.
Doporučujeme!

http://cordis.europa.eu/nanotechnology– oficiální stránka Evropské komise. Obsahuje jednak upozornění na nejdůležitější aktuální informace, jednak 7 následujících rozcestníků: evropská podpora; mezinárodní spolupráce; financování a inovace; publikace a odborné akce; vzdělávání a mobilita; bezpečnostní aspekty; Press Room. Dále zde nalezneme odkazy na : Nanotechnology Action Plan; Nanomedicine Platform a Nanoelectronics Platform. Pomocí tlačítka „Kontakty“ se dostaneme na útvary a zodpovědné osoby Evropské komise, které se zabývají nanotechnologiemi.

www.nanotsunami.com – nezávislá stránka soukromého charakteru z Holandska. Stránka je zaměřena na poskytování informací z následujících oblastí: vědecké novinky; hlavní výzkumná centra; podporující agentury; nejdůležitější výzkumné zprávy; seznam firem a další. Stránka byla reaktivována na jaře 2009.

www.nanotechweb.org – stránka britské vědecké společnosti The Institute of Physics (IOP) vydávaná IOP Publishing Ltd. Stránka obsahuje solidní aktuální informace z mnoha oblastí: novinky; charakteristiky problémů; názory; nano a společnost; obsah časopisu IOP „Nanotechnology“; adresáře a seznamy (velmi rozsáhlá informační databáze); spojení (důležité adresy); odborné akce; Vaše novinky; pracovní příležitosti; možnost kontaktu, reklamy. Poskytuje se bezplatná služba elektronického zasílání novinek 1x týdně – „News Alert“.
Při získávání detailnějších informací je nutná bezplatná registrace.
Doporučujeme!

www.azonano.com – „The A to Z of Nanotechnology“
Australská stránka s celosvětovým působením zaměřená na poskytování různých informací a služeb. Na hlavní stránce se nacházejí novinky, poslední články (většinou odkazy na výrobky a služby) a řada rozcestníků: materiály; aplikace; nano v různých průmyslech; vzdělávání; odborné akce; pracovní příležitosti; knihy; NANO Journal; videošoty, FAQ a pomoc; Nanoletters (volně přístupné zákaznické noviny).
Při získávání detailnějších informací je nutná bezplatná registrace.

www.nanowerk.com – informační portál provozovaný firmou Nanowerk LLC z Honolulu na Havajských ostrovech. Poskytuje široký okruh služeb a informací z oblasti nanotechnologií:
- Nanowerk Nanomaterial Database - informace o více než 1400 druzích nanomateriálů od více než 100 dodavatelů
- Nanotech Links – spojení na více než 2000 univerzit, laboratoří, asociací, sítí, výzkumných týmů a jednotlivců a cca 830 firem z různých států a regionů
- Nano Risk Letter – on-line dvouměsíčník zaměřený na zodpovědný přístup k rozvoji nanotechnologií a použití lidmi vyrobených nanomateriálů (předplatné)
- Nanonews – každodenní novinky
- Nano Spotlight – krátké články na různá témata
- Nano Date – rozsáhlá databáze odborných akcí
- Nanotechnology – Resources – databáze časopisů, knih, encyklopedií, blogů, odborných zpráv, animací a filmů
- Career Center – nabídky zaměstnán
Doporučujeme!

www.nanotechwire.com – informační stránka poskytující:
- poslední novinky
- novinky seřazené posle 25 oblastí
- seznamy firem, institucí, univerzit atd.
- přehled odborných akcí

www.nanovip.com – „The international nanotechnology business directory“, stránka provozovaná soukromou firmou Kaearia SARL z Paříže. Obsah:
- Novinky z webu
- Databáze (firmy, lidé, diskusní fóra, výrobky, knihy, akcie nano-firem, odborné akce)
- Inzeráty
Nabídka spolupráce na stránce.

www.nanotechnology.com –„The international small technology network“. Stránka provozovaná společností nanotechnology.com, která je součástí soukromé firmy The Nanotechnology Company, LLC, ze San Diega, USA. Firma byla založena v roce 2001. Stránka poskytuje volně dostupné rozsáhlé informace a nabízí i řadu placených služeb.

www.nanotechnology-now.com
Stránka (USA) poskytující velký rozsah informací o základních otázkách nanotechnologií, aktuálních novinkách v oboru a tiskových zprávách. 16 rozcestníků s všeobecnými tématy. Nabízí čtyři poměrně levné placené služby: Nano News Custom, Nano Tech Transfer, Nano Strategies a Technology Monitoring. Rozsáhlá inzerce.


B) Vybrané stránky zaměřené na poskytování informací o nano-výrobcích

www.nanotechproject.org/44 - A Nanotechnology Consumer Products Inventory
www.nanovip.com/nanotechnology-products
www.nanowerk.com/phpscripts/n_dbsearch.php
www.nanoshop.com

C) Vybrané české adresy

www.nanolab.cz - Stránka Katedry fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Kvantování nanočástic, nanostruktury a nanotechnologie.

http://nano.tul.cz - Stránka Technické univerzity v Liberci informující o možnosti studia nanotechnologií a o výzkumu probíhajícím na univerzitě.

www.cnt.vsb.cz a www.nanotechnologie.vsb.cz- Stránky Centra nanotechnologií VŠB- TU Ostrava. Výuka + výzkum.

http://nanosystemy.upol.cz - stránka projektu "Pokročilé vzdělávání ve výzkumu a aplikacích materiálů" řešeného na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 2009 - 2012 v rámci Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

http://nanocentrum.upol.cz - stránka "Centre for Nanomaterial Research", založeného v roce 2005 na Fakultě přírodních věd Univerzity Palackého v Olomouci a sdružujícího odborníky z řady oborů. Upozorňujeme na rubriku "Others", kde jsou uvedeny plánované semináře

www.jh-inst.cas.cz/nanocentrum- Stránka Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Praze. Centrum je budováno v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost.

www.nanopin.cz - Stránka projektu MŠMT 1M0577 „Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství“. Centrum zahájilo činnost v roce 2005 a je zaměřeno především na fotokatalytické povrchy.

http://www.fzu.cz/~nanoteam/ - Stránka „Czech -Nanoteamu“ (v angličtině). Czech Nano-team je neformální virtuální centrum pro fyziku nanostruktur a nanotechnologie založené 25.11.2003 17 vědci, kteří reprezentují týmy o 3 – 20 výzkumnících. Cílem Nano-teamu je spolupráce na výzkumu vysoké odborné úrovně a účast na vzdělávání.. Stránka nebyla od roku 2007 aktualizována.

www.bezpecnostpotravin.cz - kliknout na Potravinářství, pak na Vlivy na zdraví a poté na Nanotechnologie. Stránka Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Na stránce najdete různé informace o nanotechnologiích a nanomateriálech v souvislosti s jejich používáním v potravinářství. Stránku o nanotechnologiích spravuje Ing. Alexandra Kvasničková.

http://csnmt.fme.vutbr.cz/nano - Stránka sekce „Nanovědy a nanotechnologie“ České společnosti pro nové materiály a technologie.

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.