Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v České Republice 2008
Vydáno dne 28. 02. 2008 (5849 přečtení)OBSAH

1. ÚVOD

2. DEFINICE A POJMY

3. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY O VÝZKUMU A VÝVOJI
3.1. Základní platné právní předpisy výzkumu a vývoje ČR a jejich změny
3.2. Další platné právní předpisy vztahující se k oblasti výzkumu a vývoje

4. SOUČASNÝ SYSTÉM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE

5. NÁRODNÍ POLITIKA VAV A JEJÍ REALIZACE
5.1 Vstupy Národní politiky VaV
5.2 Hlavní výstupy politiky VaV
5.3 Národní program výzkumu II
5.4 Hodnocení VaV
5.5 Institucionální změny ve VaV
5.6 Návaznosti politiky VaV na aktivity Evropské unie
5.7 Další významná opatření ve veřejné podpoře VaV

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
6.1 Vývoj celkové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
6.2 Vývoj celkové podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků u vybraných poskytovatelů
6.3 Vývoj institucionální podpory výzkumu u vybraných poskytovatelů
6.4 Vývoj účelové podpory výzkumu a vývoje u vybraných poskytovatelů
6.5 Vývoj celkové veřejné podpory VaV v jednotlivých regionech

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
7.1. Akademie věd České republiky a její grantová agentura
7.2. Grantová agentura ČR a její grantový systém
7.3. Výzkumné programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)
7.4. Výzkumné programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
7.5. Výzkumné programy Ministerstva zdravotnictví (MZ)
7.6. Výzkumné programy Ministerstva zemědělství (MZe)
7.7. Výzkumné programy Ministerstva životního prostředí (MŽP)
7.8. Výzkumné programy Ministerstva dopravy (MD)
7.9. Výzkumné programy Ministerstva kultury (MK)
7.10. Výzkumný program Ministerstva vnitra (MV)
7.11. Programy obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany (MO)
7.12. Výzkumné programy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
7.13. Výzkumný program Ministerstva zahraničních věcí (MZ)
7.14. Výzkumné programy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
7.15. Výzkumné programy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
7.16. Výzkumný program Českého báňského úřadu (ČBÚ)

8. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE (MSVV)
8.1. Evropský výzkumný prostor
8.2. Rámcové programy EU v oblasti výzkumu a vývoje a EURATOM
8.3. Styčná informační kancelář ČR v Bruselu — CZELO
8.4. Výzkumný fond pro uhlí a ocel (RFCS)
8.5. Mezinárodní spolupráce v rámci EU — ISCT, STCU
8.6. Mnohostranná mezivládní spolupráce
8.7. Ostatní mnohostranné spolupráce
8.8. Dvoustranná spolupráce
8.9. Podpora MŠMT projektům MSVV

9. PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
9.1. Strukturální fondy a ČR
9.2. OP Výzkum a vývoj pro inovace — MŠMT (OP VaVpI)
9.3. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost — MŠMT (OPVK)
9.4. OP Podnikání a inovace — MPO (OPPI)

10. ZÁVĚR

Autoři: T.Prnka, K.Šperlink, F.Hronek, M.Chvojka, J.VerbergerCelá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.