Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanotechnologie na konferenci METAL 2008
Vydáno dne 29. 02. 2008 (4989 přečtení)VYTVÁŘENÍ ULTRAJEMNOZRNNÉ STRUKTURY A NANOSTRUKTURY INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ
ULTRAFINE GRAINED STRUCTURE AND NANOSTRUCTURE FORMATION BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION

(Přednášky/Papers)
VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA7075 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP
EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF THE ALUMINIUM ALLOY AA7075 SUBJECTED TO INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION BY ECAP
Očenášek, V., Kolář, M., Uhlíř, J. & Homola, P., VÚK Panenské Břežany, s.r.o., Czech Republic

VLIV TŘENÍ PŘI PROTLAČOVÁNÍ ÚHLOVOU MATRICÍ - STUDIUM A SIMULACE
INFLUENCE OF FRICTION IN EQUAL CHANNEL ANGULAR EXTRUSION - A STUDY WITH SIMULATION
Patil, Basavaraj V., Chikkingal, U. & Prasanna Kumar, T. S., Indian Institute of Technology Madras, India

TVÁŘENÍ Al A Al-Mg SLITIN INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ
PROCESSING OF ALLUMINUM AND Al-Mg ALLOYS BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
Radu, C., Technical University G.Asahi, Iassy,, Romania

VYTVOŘENÍ ULTRAJEMNÉ STRUKTURY V ČISTÉM HLINÍKU S VYUŽITÍM DEFORMAČNÍ METODY OMEZENÉHO LISOVÁNÍ CGP
CGP FORMING METHOD TO PRODUCE ULTRAFINE GRAINED STRUCTURE IN ALUMINIUM
Zrník, J., Kovařík, T. & Cieslar, M., COMTES FHT,s.r.o., Dobřany, Czech Republic

ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACE
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION PROCESS
Rusz, S., Malaník, K. & Bořuta, J., VŠB – TU Ostrava, Czech Republic

MIKROSTRUKTURNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ULTRAJEMNÉ STRUKTURY SLITINY AlMgSi PO APLIKACI ECAP A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA
MICROSTRUCTURES AND MECHANICAL PROPERTIES OF ULTRAFINE GRAINED AlMgSi ALLOY PROCESSED BY ECAP AND ITS THERMAL STABILITY
Kovařík, T. & Zrník, J., ZČU Plzeň, Czech Republic

VLIV PODMÍNEK TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VYTVÁŘENÍ ULTRAJEMNÉ STRUKTURY INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ V STŘEDNĚUHLÍKOVÉ OCELI
EFECT OF THERMOMECHANICAL CONDITIONS ON ULTRAFINE GRAINED STRUCTURE FORMATION IN MEDIUM CARBON STEEL BY INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION
Zrník, J., Dobatkin, S. & Novy, Z., COMTES FHT,s.r.o., Dobřany, Czech Republic

OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ VÝKOVKŮ
THE VOLUMINAL FORMING OF FORGED PIECES
Greger, M. & Kuřetová, B., VŠB – TU Ostrava, Czech Republic

VPLYV PODMIENOK SPRACOVANIA NA VLASTNOSTI MATERIÁLU EN AW 2014
INLUENCE OF TREATMENT CONDITIONS ON EN AW 2014 MATERIAL PROPERTIES
Bidulská, J., Kvačkaj, T. & Bidulský, R., TU Košice, Slovak Republic

STRUKTURA A VLASTNOSTI OCELI P2-04BCH PO DEFORMACI METODOU ECAP
STRUCTURE AND PROPERTIES OF P2-04BCH STEEL AFTER ECAP APPLICATION
Vodárek, V., Greger, M. & Kander, L., VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r. o., Ostrava


Postery/Posters
MIKROSTRUKTURA NANOKRYSTALICKÉHO ŽELEZA S DISPERSOIDY
THE MICROSTRUCTURE OF NANOCRYSTALLINE Fe WITH THE DISPERSOIDS
Hwang, S. & Hahn. S., Darjin University, Seoul, Korea

ZKOUMÁNÍ POVRCHOVÉ NANOKRYSTALIZACE INDUKOVANÉ OTRYSKÁVÁNÍM POVRCHU DVOUFÁZOVÉ OCELI A JEJÍCH SVARŮ
AN INVESTIGATION OF SURFACE NANOCRYSTALLIZATION INDUCED BY SHOT PEENING IN DUAL PHASE STEEL AND ITS WELDS
Lee, W., Kim, K., Yoo, S., Moon, K. & Kim, S., National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI A FÁZOVÉ SLOŽENÍ IZOTROPICKÝCH PÁSŮ Z NANOKOMPOZITU Nd2Fe81B17 VYROBENÉHO RYCHLÝM OCHLAZENÍM TAVENINY
HARD MAGNETIC PROPERTIES AND PHASE COMPOSITION OF MELT-SPUN ISOTROPIC NANOCOMPOSITE Nd2Fe81B17 RIBBONS
Savchenko, A., Vidmanov, I.M., Menushenkov, V. P., Skuratovskij, Yu. E., Shakin, A. V. & Dobrynin, N., Moscow State Institute of Steel and Alloys, Russia

Zdroj: Metal 2008, preliminary programme
Autor: Ing. K.Pešková


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.