Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Vydáno dne 25. 08. 2008 (3846 přečtení)Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, IČO 61389030
www.ueb.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav byl vytvořen k 1. 1. 1962 z oddělení fyziologie rostlin a oddělení fytopatologie Biologického ústavu ČSAV. K 1. 7. 1990 byl rozdělen na dva samostatné celky: Ústav experimentální botaniky, s pracovišti v Praze a v Olomouci, a Ústav molekulární biologie rostlin, zřízený z pracoviště ÚEB v Českých Budějovicích, který je nyní součástí Biologického centra AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Hlavními oblastmi vědecké činnosti ústavu jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie. Z genetické problematiky řeší ústav reparaci DNA v rostlinách, strukturu velkých rostlinných genomů a molekulární genetiku pylu. Z fyziologické problematiky se zabývá především hormonální a ekologickou kontrolou růstu a vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regulátorů rostlin a fyziologickými aspekty působení rostlinných virů. V oblasti biotechnologií se ústav zabývá základy produkce a biotransformace biologicky aktivních látek tkáňovými kulturami rostlin. Ústav je rozmístěn v 6 areálech (4 se nacházejí v Praze a 2 v Olomouci) a rozdělen na 17 laboratoří a 1 výzkumnou stanici.
Ředitelkou ústavu je Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru zaměřeného na biologii rostlin a v roce 2008 na řešení 60 programových projektů.
Výzkum v oblasti imunonanotechnologie byl zahájen v Laboratoři růstových regulátorů (Společná laboratoř ÚEB a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200380801 „Imunonanotechnologie pro diagnostiku látek hormonální povahy“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
Expert/obor:
- Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – fyziologie rostlin

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.