Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Vydáno dne 25. 08. 2008 (5566 přečtení)Chaberská 57, 182 51 Praha 8, IČO 67985882
www.ufe.cz

Stručná charakteristika ústavu.
Ústav byl zřízen k 1. 1. 1955 jako Ústav pro teoretickou radiotechniku ČSAV. K 1. lednu 1956 byl ústav přejmenován na Ústav radiotechniky a elektroniky. Nynější název byl přijat od 1. ledna 2007, kdy se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Výzkumná a vývojová činnost ÚFE AV ČR se soustřeďuje na tři hlavní oblasti: fotoniku, optoelektroniku a signály a systémy. Výzkum se provádí ve třech sekcích, které se dále dělí na 8 oddělení:
Sekce fotoniky (vedoucí J. Homola)
Sekce signálů a systémů (J. Šimša)
Sekce materiálů (V. Kuzmiak)
Ředitelem ústavu je Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.
V letech 2005–2010 je výzkum zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na 28 programových projektů.
- Výzkumný záměr AV0Z20670512 „Materiály, struktury, systémy a signály v elektronice, optoelektronice a fotonice“, 1/2005-12/2010, řešitel Ing.Vlastimil Matějec, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 644,661 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 618,655 mil. Kč. Rok 2008 – 23,350/23,350, nomenklatura – oblast 2b, podíl výzkumu nanotechnologií - 30 %.
V rámci specializace ústavu na základní výzkum v elektronice, optoelektronice a fotonice je výzkumný záměr soustředěn do tří oblasti – fotonické struktury, materiály pro optoelektroniku a systémy pro generaci, přenos a zpracování signálů. V oblasti fotonických struktur je výzkum zaměřen na perspektivní pasivní, aktivní a nelineární fotonické struktury a systémy využívající principů vláknových a planárních vlnovodů, difraktivních struktur a fotonických krystalů pro aplikace v optických komunikacích a senzorech. Výzkum materiálů pro optoelektroniku je cílen na přípravu a diagnostiku nových materiálů, struktur a nanostruktur využitelných zejména pro speciální optické vlnovody, zdroje záření, optické zesilovače, detektory a solární články. V oblasti systémů a signálů jsou zkoumány procesy generování, přenosu a zpracování signálů v etalonech frekvence a času, v multiuživatelských komunikačních sítích a v řečových systémech.

Výzkum zaměřený na nanotechnologie se provádí v Sekci fotoniky v Oddělení optických senzorů (J. Homola), v Sekci materiálů v Oddělení technologie (D. Nohavica) a v Oddělení diagnostiky (P. Gladkov, J. Walachová, J. Zavadil, K. Žďánský).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt MŠMT, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN200670701 „Biosenzory s povrchovými plasmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku“, 1/2007–12/2011, řešitel Ing. Jiří Homola, CSc.
- Projekt MŠMT, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN400670651 „Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí“, 6/2006-12/2008, řešitel RNDr. Jiří Zavadil, CSc.
- Projekt GA ČR GP102/07/P507 "Optická vlákna s nanostrukturovaným jádrem pro optické zesilování",1/2007-12/2009, řešitel Ing. Ondřej Podrazký, PhD.
- Projekt MŠMT, program COST OC08023 „Optická vlákna modifikovaná nanostrukturovanými fotokatalytickými vrstvami s vysokou aktivitou ve viditelné oblasti spektra“, řešitel Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt MŠMT, program „Nanotechnologie pro společnost“, KAN401220801 „Příprava nanostruktur a nanomaterialů s cíleným řízením rozměrů“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Anton Fojtík, CSc., ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, spoluřešitelem za ÚFE je RNDr. Jiří Zavadil, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/07/0267 „Ternární skutterudity pro termoelektrické aplikace: od objemových vzorků k tenkým filmům“, 1/2007-12/2009, řešitel Ing. Jiří Navrátil, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR,v.v.i., Praha, spoluřešitelkou za ÚFE je Ing. Jarmila Walachová,CSc.

Experti/obor.
- Doc. Petar Gladkov, PhD. – porézní polovodičové materiály
- Ing. Jiří Homola, CSc. – optické chemické senzory a biosenzory
- RNDr. Jan Lorinčík, CSc. – hmotová spektroskopie sekundárních iontů
- Ing. Ondřej Podrazký, PhD – nanostrukturovaná optická vlákna
- Ing. Jarmila Walachová, CSc. – charakterizování nanostruktur skenovací tunelovou mikroskopií, balistickou emisní elektronovou mikroskopií a spektroskopií
- Ing. Dušan Nohavica, CSc. – technologie epitaxních struktur A3B5 a nanostruktur, polovodičové lasery, LED(y), fotodetektory a solární články
- RNDr. Jiří Zavadil, CSc – charakterizace polovodičů a struktur pomocí nízkoteplotní FL spektroskopie.
- Ing. Karel Žďánský, CSc – rozhraní kov/polovodič

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.