Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., (ÚOCHB)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (6538 přečtení)Flemingovo nám. 2 , 166 10 Praha 6, IČO 61388963
www.uochb.cas.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Ústav vznikl z Ústředního ústavu chemického, založeného v roce 1950, který se stal k 1. 1. 1953 součástí ČSAV. Po rozdělení Chemického ústavu ČSAV byl z jeho převládající části k 1. 1. 1960 vytvořen Ústav organické chemie a biochemie ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Předmětem hlavní činnosti ÚOCHB je vědecký výzkum v oblastech organické chemie, biochemie, molekulární a buněčné biologie, výpočetní chemie, fyzikální organické chemie a biochemie a v oborech souvisejících, tj. medicinální chemii, bioorganické chemii, bioanorganické chemii a molekulární farmakologii. Výzkum je zaměřený zejména na medicinální aplikace, aplikace zaměřené na ochranu rostlin a živočichů, vývoj nových syntetických, biotechnologických, analytických a výpočetních postupů, vývoj funkčních molekul, studium struktury, vlastností a biologické aktivity látek, chemii a biochemii peptidů, bílkovin, nukleových kyselin, přírodních látek a jejich složek a analogů. Vědecká činnost ústavu se provádí v 6 oblastech, v rámci kterých působí v současné době 24 vědeckých týmů. Vědecko – servizní práce se provádějí v 6 laboratořích ústavu.
Výzkum nanotechnologií se realizuje v následujících oblastech (v závorce jsou uvedeni někteří řešitelé programových projektů):
• Výpočetní chemie (Z.Havlas, P.Hobza, O.Bludský)
• Bioorganická a medicinální chemie (I.Rosenberg)
• Organická syntéza (I.Starý, J.Michl, P.Holý)
Ředitelem ústavu je RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2010 je výzkum v ústavu zaměřen na problematiku jednoho výzkumného záměru a v roce 2008 na řešení 84 programových projektů. - Výzkumný záměr AV0Z40550506 „Regulace biologických procesů: Chemické modulátory vybraných systémů významných pro medicínu a zemědělství“, 1/2005-12/2010, řešitel RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. Rok 2008 – 33,575/33,575, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.
Záměr je součástí dlouhodobého výzkumného programu, jehož cílem je využívání výsledků základního výzkumu při vytváření nových nebo zdokonalování současných terapeutických strategií nebo strategií ochrany rostlin. S důrazem na vertikálně integrované přístupy ke studiu biomolekulárních struktur a funkcí se výzkumná činnost orientuje na čtyři tématické okruhy: (1) chemie biologicky důležitých molekul týkajících se závažných onemocnění, (2) chemie infochemikálií významných pro systém rostlina–hmyz–mikroorganismus, (3) syntetické přístupy k biologicky aktivním a funkčním materiálům, a (4) fyzikálně chemické metody, spektroskopie a molekulární modelování zaměřené na poznání mechanizmu účinku cílových molekul. Projekt má dva hlavní cíle: (1) podporovat interdisciplinární výzkum integrující chemii, biochemii a biologii s lékařskými a ekologickými vědami a (2) školit studenty v interdisciplinárních metodikách výzkumu.
V oblasti nanotechnologií je základní výzkum zaměřen do oblasti molekulárních zařízení, konkrétně nanorotorů, jejichž využití směřuje k netradičním zdrojům energie, na výzkum vodivých polymerů, jmenovitě karborany obsahujících polyacetylenů, a výzkum v oblasti SAM (samoskladbou vzniklých monovrstev) na bázi organokovových sloučenin.
Nanoobjekty jsou studovány i teoreticky, v rámci programu modelování chemických vlastností nano- a biostruktur.

Řešené projekty v v oblasti nanotechnologií.

a) Projekty řešené ústavem:
- Projekt GA AV ČR IAA400550613 „Dynamika molekul a iontů v komplexních molekulových systémech“, 1/2006-12/2008, řešitel RNDr. Ota Bludský, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400550616 „Molekulární rotory ukotvené na fázovém povrchu“, 1/2006-12/2009, řešitel RNDr. Ivo Starý, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400550704 „Fullerenové kontejnery. Návrh, syntéza, vlastnosti a možné aplikace“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Petr Holý, CSc.
- Projekt GA AV ČR IAA400550708 „Polyacetyleny obsahující karborátové anionty v postranních řetězcích“, 1/2007-12/2010, řešitel Prof. Josef Michl, DrSc.

b) Vybrané projekty, na jejichž řešení ústav spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. RNDr. Jiří Nesládek, CSc., HDR, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitelem za ÚOCHB je RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
- Projekt AV ČR KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 7/2006-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚOCHB je RNDr. Ladislav Kohout, DrSc.
- Projekt AV ČR KAN200520703 „Použití ultrazvuku v medicíně“, 1/2007-12/2011, řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., spoluřešitelem za ÚOCHB je RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
- Projekt AV ČR KAN200520801 „Cílená exprese a transport bioaktivních molekul“, 1/2008-12/2012, řešitel Mgr. David Staněk, PhD., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za ÚOCHB je Ing. Ivan Rosenberg, CSc.

Experti/obor.
- RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. - teoretická, kvantová a výpočetní chemie a chemická fyzika
- Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. – teoretická, kvantová a výpočetní chemie, chemická fyzika
- Prof. Josef Michl, DrSc. - nanochemie, nanotechnologie, fyzikální chemie, kvantová chemie a chemická fyzika
- RNDr. Ivo Starý, CSc. - organická a supramolekulární chemie
- Prof. Ivan Stibor, CSc. – organická a supramolekulární chemie


Zpět

Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.