Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. (ÚT)
Vydáno dne 02. 10. 2008 (4254 přečtení)Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, IČO 61388998

Stručná charakteristika ústavu.

Ústav vznikl jako Laboratoř strojnická ČSAV, která byla zřízena k 1. lednu 1953. Pracoviště bylo přejmenováno k 1. lednu 1955 na Ústav pro výzkum strojů ČSAV a posléze byl k 1. lednu 1964 přijat současný název. K 1. lednu 2006 byl k Ústavu termomechaniky přičleněn Ústav pro elektrotechniku. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí.
Ústav rozvíjí činnost ve vybraných oblastech technické fyziky se zaměřením jednak na tradiční obory – dynamiku tekutin, termodynamiku, dynamiku mechanických systémů, mechaniku deformovatelných těles a diagnostiku materiálu, a jednak na řešení interdisciplinárních problémů, jako jsou interakce tekutin s tuhými tělesy, aerodynamika životního prostředí, biomechanika a mechatronika. Výzkum silnoproudých elektromechanických systémů je zaměřen zejména na elektrické stroje, přístroje a jiná zařízení z hlediska jejich fyzikálních parametrů, dynamiky, řízení a pracovních médií.
ÚT je rozdělen na 8 oddělení v sídle ústavu v Praze 8 (dynamika tekutin; termodynamika; dynamika a vibrace; rázy a vlny v tělesech; aerodynamika prostředí; elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika; elektrofyzika nedestrukturní testování). ÚT má 4 pobočky: v Plzni (Centrum diagnostiky materiálu), v Brně (Centrum mechatroniky), v Praze 6 (Centrum energetiky) a v Ostravě (Centrum inteligentních systémů a struktur).
Ředitelem ÚT je Doc. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Výzkumné práce v oblasti nanotechnologií byly identifikovány pouze v plzeňském Centru diagnostiky materiálu.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

V plzeňském Centru diagnostiky materiálu se řeší projekt GA ČR GA101/07/0789 „Nanodiagnostika defektů ve 3D molekulární dynamice“, 1/2007-12/2009, řešitel Doc. Ing. Petr Hora, CSc., vedoucí Centra. Projekt využívá atomárních simulací metodou molekulární dynamiky (MD) k získání informací o možnosti detekce pre-existujících kavit a precipitátů nanoskopických rozměrů s pomocí porovnání rozptylu vln napětí v perfektních krystalech a v krystalech s uvedenými defekty. Získané informace mohou být užitečné pro akustickou nedestruktivní detekci defektů v nano-strukturovaných materiálech. Dále se provádějí MD-studie vlivu Cu-nanočástic na stabilitu trhlin a nanokavit v 3D krystalech alfa-železa.
Tyto výsledky mohou být užitečné pro hlubší pochopení tzv. měděného křehnutí konstrukčních feritických ocelí, včetně starších reaktorových ocelí.

Expert/obor. - Doc. Ing. Petr Hora, CSc. – šíření vln v pevných tělesech, akustická emise, zpracování signálů.

Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.