Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK (3LF)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (5417 přečtení)Ruská 87, 100 00 Praha 10
www.lf3.cuni.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Podobně jako ostatní pražské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 3. lékařská fakulta vznikla rozdělením lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byla zřízena v roce 1953 jako Lékařská fakulta hygienická. Od listopadu 1989 se podařilo provést veškeré podstatné reorganizační změny, nutné k uskutečnění nového výukového plánu a uplatnění přepracované koncepce studia. Byl změněn název fakulty na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, a tím i zvýrazněno její primárně všeobecné zaměření. Činnost 3LF je úzce spjata především s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. 3LF je rozdělena na 32 klinik a 23 ústavů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkumná činnost na 3LF je v současné době zaměřena na široké spektrum lékařských problémů. Je zajištěna prostřednictvím tří výzkumných záměrů a v roce 2008 celkem 32 grantových projektů. Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií je v počátcích a spočívá ve spolupráci na řešení dvou projektů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:

- Projekt AV ČR KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. RNDr. Miloš Nesládek, CSc., HDR, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za 3LF je As.MUDr. Viktor Kočka, FESC.
- Projekt AV ČR KAN200520701 „Nano-PCR - ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za 3LF je MUDr. Aleš Bartoš, PhD. Z 3LF se účastní Neurologická klinika a její úlohou je klasifikace pacientů a sběr mozkomíšního moku a sér/plazmy od vhodných osob.

Expert/obor.
- MUDr. Aleš Bartoš, PhD. – kognitivní neurologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.