Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ (FAF)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (4854 přečtení)Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
www.faf.cuni.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy v Hradci Králové vznikla v roce 1969. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. Fakulta prošla mnoha proměnami. Od akademického roku 1994/1995 na ní studují zahraniční studenti v anglickém jazyce. Vedle tradičního magisterského studia farmacie lze v současnosti v bakalářském studijním programu studovat obor zdravotnická bioanalytika, na který navazuje magisterské studium tohoto studijního oboru. Oba studijní programy, magisterský a bakalářský, prošly náročnou akreditací a jsou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu věd, potřebám naší i evropské praxe a jsou v souladu se studijními programy zemí Evropské unie. Nedílnou součástí programu fakulty je její vědecko-výzkumná činnost ve vědních oborech farmaceutických a s farmacií souvisejících. Fakulta pravidelně získává pro realizaci výzkumných projektů řadu grantů. Fakulta je rozdělena na 11 kateder.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkumná činnost na FaF je v současné době zaměřena na řešení výzkumného záměru MSM0021620822 „Výzkum nových lékových struktur“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. a na řešení 23 programových projektů souvisejících s vývojem nových léčiv a postupů.
Na Katedře farmaceutické technologie byl zaznamenána spolupráce na řešení projektu aplikovaného výzkumu využívajícího i nanotechnologie.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.
Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:

- Projekt MPO 2A-1TP1/015 „Nové postupy formulace mikrodisperzních a nanodisperzních lipidových soustav jako transportních systémů farmakologicky účinných látek“, 7/2006- 6/2011, řešitel RNDr. Jan Mikeska,CSc, Biomedica, spol. s r.o., spoluřešitelem za FFHK je Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.

Expert/obor.
- Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. – farmaceutické technologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.