Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta Biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT)
Vydáno dne 03. 10. 2008 (4877 přečtení)Sítná 3105, 272 01 Kladno
www.fbmi.cvut.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na ČVUT ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství. V současné době má fakulta 4 katedry a společné pracoviště biomedicínckého inženýrství FBMI a 1.LF UK.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Postupně se rozvíjející výzkumné aktivity souvisejí především s řešením částí výzkumného záměru MSM6800770012 „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II“, a to jeho části „Inženýrské problémy biologie a medicíny“.
Koordinátorem řešení na FBI je Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
Výzkumný záměr je řešen na FS ČVUT a jeho koordinátorkou - řešitelkou je Prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc.
Začínající výzkumná činnost v oblasti bionanotechnologií byla zjištěna na Katedře přírodovědných oborů (J.Kuba, M.Vrbová, M.Jelínek). Na Společném pracovišti 1. LF UK a ČVUT FBMI v Praze na Albertově se rozvíjí problematika tenkých nanokrystalických a nanokompozitních tenkých biokompatibilních vrstev.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

b) Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt AV ČR KAN300100702 „Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery“, 1/2007-12/2011, řešitel: Ing. Bedřich Rus, Dr., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za FBMI ČVUT je Dr. Ing. Jaroslav Kuba, PhD. Dále na řešení v FBMI spolupracují prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., Ing. Přemysl Fitl a další.

Experti/obor.


- Doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc – nanomateriály, nanovrstvy, nanokompozity
- Prof. Ing. Miroslav Vrbová, CSc – nano a XUV záření
- Dr. Ing. Jaroslav Kuba, PhD – nano a XUV záření
- Prof. Ing. Peter Kneppo, DrSC – nano v robotice


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.