Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta stavební (FAST VUT)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4287 přečtení)Veveří 331/95, 602 00 Brno
www.fce.vutbr.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Historie FAST VUT úzce souvisí s historií Vysokého učení technického v Brně. Česká vysoká škola technická byla zřízena císařem Františkem Josefem I. v roce 1899 a jejím prvním oborem byl právě stavební obor. V roce 1951 byla Vysoká škola technická zrušena a na jejím místě vznikla Vojenská technická akademie. Současně se však v roce 1951 podařilo založit Vysokou školu stavitelství v Brně a v roce 1956 obnovit VUT v Brně, které se po mnohaletém úsilí zkonstituovalo v roce 1961 do své dnešní podoby. FAST VUT je organizačně rozdělena na 22 ústavů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2012 jsou ve FEKT VUT řešeny dva výzkumné záměry, které nejsou zaměřeny na oblast využití nanotechnologií či nanomateriálů ve stavebnictví. Dále se v roce 2008 řeší 74 programových projektů.
V Ústavu stavební mechaniky byla identifikována spolupráce na jednom projektu programu TANDEM (MPO), který je zaměřen na využití nanomateriálů v multifunkčních kompozitech.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

Projekty, na jejichž řešení fakulta spolupracuje:
- Projekt MPO FT-TA3/027 „Multifunkční kompozity mimořádných vlastností na bázi anorganických nanosložek“, 6/2006-5/2010, řešitel řešitel Ing. Miroslav Svoboda, Výzkumý ústav stavebních hmot, a.s., Brno, spoluřešitelem za FAST VUT je Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc. - cementové kompozity
- Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. - polymercementové kompozity
- Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - cementové kompozity
- Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - polymercementové kompozity
- Doc. Ing. Rudolf Hela, CSc. - beton
- Doc. Ing. Radomír Sokolář, CSc. - keramika


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.