Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Fakulta pedagogická (FP TUL)
Vydáno dne 06. 10. 2008 (4492 přečtení)Studentská 2, 461 17 Liberec
www.fp.tul.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Vzdělávání učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16.září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl ale záhy zrušen poté, co Pedagogický institut v Ústí nad Labem dosáhl přeměny na Pedagogickou fakultu. Poslední promoce absolventů se konaly v červnu 1966.
Založením Fakulty pedagogické jako součásti Technické univerzity v Liberci (původně VŠST) v roce 1990 se tradice vzdělávání učitelů v Liberci obnovila a navíc se v naší republice netradičně, ale účinně skloubily univerzitní formy a obsah vzdělávání s technickými studijními obory a vyučovacími postupy. Vedle výuky se FP se významnou měrou věnuje vědecko výzkumné a badatelské činnosti. FP je rozdělena na 15 kateder a tři další útvary.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V Katedře chemie se zabývají pod vedením Doc. Ing. P.Exnara, CSc. výzkumem senzorů na bázi sol-gelů velikosti nanometrů. Jde o spolupráci na mezinárodních výzkumných projektech.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MŠMT, program EUREKA, OE 222 (E!3653 SENSIT) „ Senzorové systémy pro inteligentní textilie“, 3/2006-12/2010, řešitel Ing. Pavol Ozaňák, TESLA Blatná, a.s., spoluřešitelem za FP TUL je Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. FP TUL vyvíjí senzorové vrstvy pro indikaci vlhkosti a nebezpečných plynů a měří vlastnosti senzorů s těmito vrstvami.
- Spolupráce na projektu 6. Rámcového programu EU NAPOLYDE „Nano-Structured Polymer Deposition Processes for Mass Production of Innovative Systems for Energy Production & Control and for Smart Device“, koordinátor Patrick Chequet, Recherche e Développment du Groupe Cockerill Sambre, Liege, Belgie, prostřednictvím firmy ELCERAM, a.s.. FP TUL zajišťuje vývoj substrátů a výrobu senzorů, spoluřešitel Doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

Expert/obor.

- Doc. Ing. Petr Exnar, CSc. – senzorové systémy využívající nanovrstev


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.