Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Lékařská fakulta (LF UPOL)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (3778 přečtení)Tř. Svobody 8 771 46 Olomouc
www.upol.cz/fakulty/lf

Stručná charakteristika fakulty.

Lékařská fakulta UP byla zřízena v roce 1946 jako jedna z fakult obnovené Univerzity Palackého v Olomouci. Je rozdělena na 24 klinik, 17 ústavů a ostatní pracoviště (laboratoře apod.). Fakulta je spojena s Fakultní nemocnicí. Výzkum a využití nanotechnologií menšího rozsahu byl identifikován v Ústavu mikrobiologie, v Ústavu imunologie a v Ústavu farmakologie.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 jsou na LF UPOL řešeny 2 výzkumné záměry, z nichž jeden je v určitých aspektech zaměřen na bionanotechnologie a na nanomedicínu. Dále se v roce 2008 řeší 48 programových projektů.

- Výzkumný záměr MSM6198959223 „Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů“, 1/2007-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., celkové náklady na celou dobu řešení 101,678mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 101,678 mil. Kč. Rok 2008 – 23,106/23,106, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 10 %.

Výzkumný záměr je zaměřen na následující oblasti:

- Indukce specifické systémové imunitní odpovědi jako prevence systémových infekcí (borelióza, HIV-1 infekce) a povrchových kožních infekcí (trichofytóza). Indukce specifické mukózní imunity jako prevence mukózně lokalizované infekce (vaginální kandidóza) a mukózami přenášené infekce (HIV-1 infekce).
- Testování fúzních DNA vakcín k modulaci antigen specifické imunitní odpovědi pro cílenou indukci humorální, nebo buněčné odpovědi jako prevence infekčních onemocnění, zánětlivých a alergických stavů.
- Nové možnosti diagnostiky patogenních bakterií, faktorů virulence a rezistence k antimikrobním přípravkům. Rozpracování a ověření možnosti nových metod rychlé detekce patogenních mikroorganismů za využití fyzikálně chemických metod založených na interakci organizovaných vrstev nanočástic kovů s těmito patogeny, resp. jejich specifickými částmi.
- Prevence vzniku a šíření bakteriální rezistence v humánní a animální oblasti.


V Ústavu mikrobiologie se v rámci výše uvedeného výzkumného záměru zkoumají možnosti využití nanočástic kovů pro rychlou detekci patogenních mikroorganismů (M.Kolář).

V Ústavu imunologie se v rámci mezinárodního projektu podílejí na výzkumu nové nanovakcíny proti AIDS (M.Raška).

Ústav farmakologie se podílí na řešení projektu programu „Nanotechnologie pro společnost“ (P.Anzenbacher).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200200651 „Nanočásticové a supramolekulární systémy pro cílený transport léčiv“, 6/2007-12/2010, řešitelka Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za LF UPOL je Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
- Projekt 6.RP, STREP, MUNANO VAC, „Mucosal Nano Vaccine Candidate for HIV“, 1/2007-12/2009, 8 účastníků. Zkoumá se využití PLA nanočástic jako nosičů léků. Řešitelem za LF UPOL je MUDr. Mgr. Milan Raška, CSc.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. P. Anzenbacher, DrSc. - metabolismus léčiv – enzymy metabolismu léčiv, mezidruhové rozdíly v metabolismu, lékové interakce - Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. - imunologie - MUDr. Mgr. Milan Raška, CSc. - imunologie - Prof. MUDr. Milan Kolář, PhD. – mikrobiologie, rezistence mikrobů


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.