Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Přírodověděcká fakulta (PŘF JU)
Vydáno dne 07. 10. 2008 (3078 přečtení)Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Stručná charakteristika fakulty.

Přírodovědecká fakulta JU vznikla z Biologické fakulty JU dne 1.8. 2007. Odborné studium, výrazně zaměřené na biologické obory, bylo v rámci této změny rozšířeno o chemické, fyzikální a matematické studijní programy.
Fakulta je rozdělena na 9 kateder a 3 ústavy.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005 – 2010 je na PřF JU řešen výzkumný záměr, který však není zaměřen na nanotechnologie. Dále se na fakultě v roce 2008 řeší 47 programových projektů.

Výzkum nanotechnologií se provádí na Katedře molekulární biologie a biochemie, a to v Laboratoři strukturní biologie (L.Trantírek) a v Laboratoři NMR spektroskopie jedné molekuly (F.Vácha).

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200100801 „Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii“, 1/2008-12/2012, řešitel Prof. RNDr. Miloš Nesládek, DrSc, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za PřF JU je Mgr. Lukáš Trantírek, PhD.
- Projekt GA ČR GA203/08/0094 „Počítačové modelování strukturních, dynamických a transportních vlastností tekutin v nanorozměrech“, 1/2008-12/2011, řešitel Mgr. Milan Předota, PhD.

Experti/obor.

- Prof. RNDr. František Vácha, PhD. – biochemie, strukturální biologie, spektroskopie, fotosyntéza, spektroskopie jedné molekuly, detekce jedné molekuly
- Mgr. Lukáš Trantírek, PhD. – strukturální biologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.