Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Agronomická fakulta (AF)
Vydáno dne 08. 10. 2008 (3446 přečtení)Zemědělská 1, 613 00 Brno
www.af.mendelu

Stručná charakteristika fakulty.

Agronomická fakulta patří spolu s Lesnickou a dřevařskou fakultou k nejstarším součástem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V průběhu let na Agronomické fakultě postupně vznikaly nové studijní obory a specializace. Obory fytotechnický a zootechnický přetrvávají do současnosti, obory zahradnický a sadovnicko-krajinářský byly vyčleněny a staly se součástí samostatné Zahradnické fakulty, obor melioracní zanikl. Na Agronomické fakultě byly zavedeny specializace plemenařská a krmivářská. Dlouholetou tradici má specializace rybářská, která jako jediná z původních specializací doposud existuje. Fakulta je nyní rozdělena na 15 ústavů.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 se výzkum na AF zaměřuje především na řešení jednoho výzkumného záměru, u kterého nebylo zjištěno zaměření na nanotechnologie a v roce 2008 na řešení 26 programových projektů. Spolupráce na dvou programových projektech zaměřených do určité míry na nanotechnologie se provádí v Ústavu chemie a biochemie.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR KAN208130801 „Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně (NANOSEMED)“, 01/2008 – 12/2012, hlavní řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, spoluřešitelem za AF je Doc. Ing. René Kizek, PhD.
-Projekt GA ČR GA102/08/1546 „Miniaturizované inteligentní systémy a nanostrukturované elektrody pro chemické, biologické a farmaceutické aplikace (NANIMEL)“, 1/2008-12/2012, řešitel Ing. Jaromír Hubálek, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, spoluřešitelem za AF je Doc. Ing. René Kizek, PhD.

Experti/obor.

- Doc. Ing. René Kizek, PhD. - využití elektrochemických metod v proteomice a genomice


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.