Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Endokrinologický ústav (ENDO)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (4838 přečtení)Národní 8, Praha 1, PSČ 116 94
www.endo.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Endokrinologický ústav v Praze je samostatnou příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Byl založen v roce 1956. Základním úkolem ENDO je vysoce specializovaná preventivní, diagnostická, léčebná a vědecko-výzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní souvisejících metabolických poruch a v oborech endokrinologii doplňujících. ENDO je rozdělen na 7 odborných oddělení a dvě laboratoře.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V roce 2008 se v ENDO řeší 18 programových projektů převážně podporovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Ve výzkumu využívá metodiky molekulární genetiky, biochemie, imunologie a onkologie hormonálně dependentních tkání včetně in-silico analýz, zejména: - mikroanalýzy nukleových kyselin s využitím technik kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescencí (sekvenace, fragmentová analýza) a technik Real Time PCR z různých biologických materiálů
- proteomické techniky včetně počítačového modelování peptidových nebo proteinových struktur a jejich interakcí
- stanovení nano, pikokoncentrací steroidních hormonů pomocí hmotnostní spektrometrie
- stanovení nanokoncetrací hormonů, proteohormonů, biofaktorů, protilátek a antigenů technikami radio a imunoanalýzy
- vývoj separačních a analytických chromatografických metod pro mikro a nano
-analýzy hormonů a dalších biosloučenin
- mikroanalýzy selenu a dalších esenciálních stopových prvků
- mikrodialýzy in vivo v tukové tkáni
- shromažďování, třídění, vyhodnocování a ukládání informací o výsledcích výzkumu a účast na jejich realizaci
Endokrinologický ústav úzce spolupracuje s ostatními zdravotnickými organizacemi na zvýšení počtu, kvality a objektivity diagnostických a léčebných metod.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

Z náplně projektů je velmi obtížné identifikovat projekty zaměřené na nanobiotechnologie a nanomedicínu. Byl vybrán pouze jeden: Projekt IGA MZ ČR NR/7809 "Studium kandidátních genů a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu", 1/2004-12/2008, řešitelka RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Experti/obor.

- RNDr. Běla Bendlová, CSc. - molekulární genetika, analýza nukleových kyselin
- Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc. - modelování proteinů, chromatografické techniky
- Ing. Martin Hill, DrSc. - hmotnostní spektrometrie steroidních hormonů, vývoj separčních metod
- RNDr. Jan Kvíčala, CSc. - mikroanalýza biogenních stopových prvků - RNDr. Jara Nedvídková, CSc. - mikrodialýzy z tukové tkáně


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.