Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Psychiatrické centrum Praha (PCP)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (6436 přečtení)Ústavní 91, 181 03 Praha 8 – Bohnice, IČO 00023752
www.pcp.lf3.cuni.cz

Stručná charakteristika centra.

Psychiatrické centrum Praha, nacházející se v areálu bohnické léčebny, má více než čtyřicetipětitiletou historii. V roce 1961 zde byl založen Výzkumný ústav psychiatrický. V roce 1990 došlo k propojení činnosti Psychiatrického centra s výukou psychiatrie na 3. LF UK.
PCP je rozděleno na klinický úsek, 4 odborné laboratoře a Centrum neuropsychiatrických studií (projekt MŠMT). PCP, vedle četných jiných lékařsko-výzkumných činností, poskytuje zázemí pro výzkum v oblasti normálního a patologického stárnutí (AD centrum), v jehož rámci byly a jsou řešeny některé projekty využívající nanotechnologií.

Zaměření výzkumu a vývoje.

V letech 2005–2011 je v PCP řešen výzkumný záměr Ministerstva zdravotnictví a v roce 2008 se řeší 15 programových projektů. PCP dále koordinuje činnost výzkumného centra 1M0557.

- Výzkumný záměr MZ0PCP2005 „Zjišťování příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti preventivních a terapeutických postupů v péči o duševní zdraví obyvatel České republiky v letech 2005-2011“, 1/2005-12/2011, řešitel Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., celkové náklady na celou dobu řešení 176,264 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu 176,264 mil. Kč. Rok 2008 – 0,480/0,480, nomenklatura – oblast 3, podíl výzkumu nanotechnologií - 3 %.

Cílem řešení je:
- Detekce, prevence a remediace rizikových faktorů, které ohrožují duševní zdraví jedince.
- Studium etiopatogeneze, diagnostiky a terapie závažných duševních poruch, které podle Světové banky a WHO patří celosvětově mezi deset hlavních příčin neschopnosti (schizofrenie, deprese, bipolární porucha, závislosti a obsedantně-kompulzivní porucha).
K tomu přistupuje výzkum demencí, které zaznamenávají výrazný nárůst prevalence a představují enormní společenskou socioekonomickou zátěž.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520701 „Nano-PCR - ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Petr Dráber, DrSc, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelkou za PCP je RNDr. Daniela Řípová, CSc. Úlohou PCP jako spoluřešitele je sběr údajů o normální stárnoucí populaci a ELISA vyšetření tří klíčových bílkovin v diagnostice Alzheimerovy nemoci.
- Projekt MŠMT , program „Výzkumná centra“, 1M0557 „Centrum neuropsychiatrických studií“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

- V rámci řešení byly testovány účinky statického magnetického pole na vysokoafinitní transport cholinu v synaptozomech izolovaných z pravého a levého hipokampu potkanů kmene Wistar. Část synaptozomů byla před vlastní expozicí inkubována superparamagnetickými nanočásticemi pokrytými dextranem. Po internalizaci nanočástic do synaptozomů dochází ke vzniku řetězců, které jsou vnějším statickým magnetickým polem zorientovány a přes cytoskeleton regulují membránové proteiny včetně transportéru cholinu. - Jelikož je stanovení diagnózy Alzheimerovy nemoci obtížné, hledají se pomocné ukazatele nemoci. Mezi podpůrné známky patří biochemické ukazatele v mozkomíšním moku. Tyto bílkoviny jsou součástí komplexních sraženin v mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí. Protože se uvolňují do mozkomíšního moku, lze jejich koncentraci stanovit ELISA metodou v mozkomíšním moku odebraného lumbální punkcí. Lumbální punkce je snadný výkon spočívající v proniknutí tenké jehly mezi sousední obratle v bederní oblasti pacienta. Je možné, že podobné bílkoviny se vyskytují i v séru pacientů. Proto by bylo snadnější vyšetřovat krev. Tomu zatím brání nízká citlivost metod detekce. To by mohla překlenout vysoce senzitivní a specifická metodika založená na nanočásticích.

Experti/obor.

- RNDr.D.Řípová, CSc. - neurochemie, patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění, biologogické markery
- Ing.Z.Krištofiková, PhD. - normální a patologické stárnutí, neurochemie a patofyziologie AD, transport cholinu
- MUDr.A.Bartoš, PhD. - neurologie, biologické markery, imunochemie neuropsychiatricých onemocnění


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.