Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Státní zdravotní ústav (SZÚ)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (4089 přečtení)Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. IČO 75010330
www.szu.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho historie sahá do roku 1925, kdy byl zřízen Státní zdravotní ústav Republiky československé. V roce 1949 byl Státní zdravotní ústav reorganizován a jeho název změněn na Státní zdravotnický ústav. SZÚ v současné době zajišťuje přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, provádí aktivity pro ochranu a podporu zdraví, pro zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitoruje a provádí výzkum vztahů životních podmínek a zdraví, zajišťuje mezinárodní spolupráci, provádí kontrolu kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, provádí postgraduální výchovu v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a stará se o zdravotní výchovu obyvatelstva. Ústav je rozdělen na 5 center, která se dále člení na odborné skupiny.

Zaměření výzkumu a vývoje.

Výzkum v roce 2008 je zaměřen na řešení 33 programových projektů. Výzkum nanotechnologií byl identifikován v Centru epidemiologie a mikrobiologie, kde MUDr. Marta Havelková, CSc. spolupracuje na projektu programu Nanotechnologie pro společnost a v Centru pracovního lékařství, kde zahajuje činnost pracovní tým, který se bude zabývat nanomateriály a nanotechnologiemi, zejména z hlediska jejich vlivu na lidské zdraví při profesionálních nebo environmentálních expozicích.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN 200520702 „Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů“, 1/2007-12/2011, řešitel Ing. Peter Šebo, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za SZÚ je MUDr. Marta Havelková, CSc.

Experti/obor.

- MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., vedoucí odborné skupiny pro chemickou bezpečnost
- RNDr. Jaroslav Mráz, CSc., pracovník odborné skupiny pro hodnocení expozice chemickými látkami na pracovištích
- MUDr. Marta Havelková, CSc. – molekulární epidemiologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.