Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Textilní zkušební ústav, s.p. (TZÚ)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (4644 přečtení)Václavská 6, Brno, 658 41, IČO 0013251
www.tzu.cz

Stručná charakteristika ústavu.

Státní podnik TZÚ je pracovištěm s dlouholetou tradicí v oblasti zkoušení textilních výrobků. V současné době se zde provádí několik stovek akreditovaných zkoušek podle mnoha národních a mezinárodních standardů. TZÚ je také certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků (textilních hraček, geotextilií a pracovních oděvů) a systémů (ISO 9001, ISO 14 001, ISO 13 485 OHSAS 18 001, HACCP). Kromě toho probíhá v posledních letech v rámci několika projektů výzkum zejména v oblasti využití nanočásticových materiálů k modifikaci vlastností textilních materiálů.
Ředitelem ústavu je RNDr. Pavel Malčík.
Počet zaměstnanců: 36 (2007)
Roční obrat: 22 mil. Kč (2006)

Činnost v oblasti nanotechnologií.

V rámci dvou projektů jsou zkoumány možnosti inkorporace nanočásticových materiálů (zejména oxidů železa a koloidního stříbra) do/na textil a jejich vliv na vlastnosti textilu s ohledem na potenciální využití vzniklých kompozitů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN 101630651 „Tvorba nano-vrstev a nano-povlaků na textiliích s využitím plasmových povrchových úprav za atmosférického tlaku“, 1/2006-12/2010, řešitel Prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. Masarykova univerzita v Brně, PřF, spoluřešitelem za TZÚ je Ing. Petr Benešovský, PhD. Úlohou TZÚ je inkorporace nanočásticových materiálů do/na textil, zkoušení, kontakt s výrobci.
Projekt MŠMT. program „Výzkumná centra“ 1M0512 „Centrum výzkumu práškových nanomateriálů“, 1/2005-12/2009, řešitel Prof. RNDr. Miroslav Mašlán, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, PřF., spoluřešitelem za TZÚ je RNDr. Pavel Malčík. Úlohou TZÚ je výzkum způsobu využití plazmatu při vývoji textilií s přidanými vlastnostmi, kontakt s výrobci, textilní zkušebnictví.

Výsledky výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií/spolupráce..

-hotové výrobky: NS AcousticWebTM - zvukoabsorpční materiál s vynikající absorpcí zvuku při nižších frekvencích, NS AntimicrobWebTM - filtrační materiál s antimikrobiálnmi účinky
-spolupráce s MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA), NCRC (Nonwovens Cooperative Research Centre, USA), s koncernem BASF, Německo.

Experti/obor.

- Mgr. Petr Benešovský, PhD. - obecně úpravy textilu, antibakteriální úpravy
- Ing. Petr Nasadil - analýza textilu (hmotnostní spektrometrie, atomová spektroskopie aj.)


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.