Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Český nanotechnologický klastr, družstvo (ČNK)
Vydáno dne 09. 10. 2008 (4855 přečtení)Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc
www.nanoklastr.cz

Stručná charakteristika klastru.

Cílem Českého nanotechnologického klastru je vybudovat v Olomouckém kraji silné seskupení úzce spolupracujících dodavatelů nanoproduktů, firem využívajících nanotechnologie ve svých vlastních výrobcích a výzkumných a vzdělávacích institucí v této oblasti. Jde o centrum na podporu a využití nanotechnologií, konkrétně v oblasti transferu informací a technologií, poradenství, vzdělávání, výzkumu a vývoje, propagace a networkingu. Klastr sdružuje v současné době 12 českých subjektů, převážně malých a středních podniků, zabývajících se využitím a propagací nanotechnologií.

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Řešené projekty:
• Čistění vod pomocí nanopráškového železa (zavedení nové sanační technologie)
• Studie přínosů aditiv na bázi nanotechnologií (prověření přínosů ve vazbě na snížení spotřeby pohonných hmot a snížení emisí)
• Povrchové úpravy s využitím nanotechnologií (inovační řešení při ochraně povrchu, získání nových vlastností jako je nesmáčivost, ÚV odolnost, otěruvzdornost, antibakteriálnost atd.)
• Antibakteriální úprava textilu při praní (získání antibakteriálních vlastností při praní textilu s využitím nanotechnologí)
• Vzdělávání a propagace v oblasti nanotechnologií (rozšiřování znalostí v oblasti nanotechnologií pro členy, spolupracující partnery i širší veřejnost, výměna zkušeností a znalostí se zahraničními institucemi, organizacemi a klastry, aktivní prezentace výsledků projektů atd.)

Odpovědní pracovníci.

- Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – předseda klastru
- Ing. Ladislav Torčík – manažer klastru


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.