Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanomedic, a.s.
Vydáno dne 09. 10. 2008 (4669 přečtení)Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč, IČO 27502881
www.nanomedic.cz

Stručná charakteristika společnosti.

Klastr Nanomedic sdružuje celkem 16 obchodních společností a 6 univerzit a výzkumných ústavů, které úzce spolupracují v těchto oblastech výzkumu a vývoje: přípravky na hojení ran, tkáňové náhrady, přípravky pro cílenou distribuci léčiv, přípravky pro genovou terapii,

Činnost v oblasti nanotechnologií.

1. Vývoj a výroba nových přípravků pro medicínu:
- Externí kryty ran a popálenin na bázi biologicky aktivních materiálů připravených využitím nanotechnologií
- Interní kryty ran, tkáňové separační materiály a interní dočasné záplaty na bázi biopolymerů připravených pomocí nanotechnologií
- Materiály a soupravy pro tkáňové inženýrství a genovou terapii
- Nosiče různých léků pro jejich cílenou distribuci na bázi nanočástic, liposomů atd.

2. Vývoj nových technologíí umožňujících průmyslovou realizaci výše uvedených přípravků
3. Vývoj nových analytických a zkušebních postupů pro testování a kontrolu výše uvedených přípravků

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

Jde o tyto výzkumné projekty řešené v rámci klastru a financované z prostředků jeho členů:


• Vývoj nanovláken na bázi nativních či chemicky modifikovaných biopolymerů nebo jejich směsí s dalšími biodegradabilními látkami
• Vývoj plošných textilií obsahujících strukturně jednoduchá eventuelně derivatizovaná nanovlákna či bioaktivní nanovrstvy
• Vývoj mikrovláken na bázi nativních či chemicky modifikovaných biopolymerů nebo jejich směsí s dalšími biodegradabilními látkami
• Vývoj externích biologicky aktivních bandáží
• Vývoj scaffoldů pro náhradu chrupavky
• Vývoj nosičů pro cílenou distribuci léčiva na bázi liposomů značených biopolymerem
• Vývoj nosičů pro cílenou distribuci léčiva na bázi biopolymeru se strukturou „micelle-like structure“
• Polysacharidy jako nosiče pro genová terapeutika

Výsledky výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií.

- patentová přihláška na nový typ biologických bandáží podaná jedním členem klastru
- patentová přihláška na speciální postup přípravy nanovláken na bázi nativních i chemicky modifikovaných polysacharidů podaná jedním členem klastru

Odpovědní pracovníci.

- Ing. Ondrej Brejka - Výskumný ústav chemických vlakien, a. s., Slovenská republika; mikrovlákna
- RNDr. Martin Bunček, PhD., GENERI BIOTECH, s.r.o.; molekulární biologie, genetika
- Prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.- Univerzita Pardubice; organická chemie biopolymerů
- Doc. RNDr. Jiří Kanta, CSc. - Karlova univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta; hojení ran
- Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. - Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Brno; molekulární biologie
- Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. - Karlova univerzita Hradec Králové, Farmaceutická fakulta; biodistribuce a farmakokinetika
- Ing. Jan Marek, CSc.- INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové; textilie
- Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. - Fakultní nemocnice v Hradci Králové; hojení ran
- Doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - VUT Brno, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie; fyzikální chemie biopolymerů
- RNDr. Vladimír Velebný, CSc. - CPN spol. s r.o., Dolní Dobrouč; tkáňové inženýrství


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.