Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

VÚHŽ, a.s.
Vydáno dne 10. 10. 2008 (5054 přečtení)739 51 Dobrá 240 u Frýdku Místku, IČO 45193797
www.vuhz.cz

Stručná charakteristika společnosti.

VÚHŽ Dobrá vznikla 1. května 1992 kupónovou privatizací ze státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa (původně Ocelářský výzkumný ústav). V roce 2007 se 100% akcionářem VÚHŽ a.s. stala společnost Třinecké železárny, a.s. VÚHŽ se orientuje jednak na malosériovou výrobu, jednak na výzkum a vývoj. Produkce je zaměřena zejména exportním směrem na oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla), strojní výrobu (malosériové stroje a linky, zvukové izolace a kryty) a výrobu měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl. Výzkum a vývoj je zaměřen především na nové materiály a technologie, zkušebnictví, poradenství a expertízy.
Počet zaměstnanců: 350

Činnost v oblasti nanotechnologií.
Výzkumná činnost v oblasti nanotechnologií se provádí v divizi Laboratoře a zkušebny. Je zaměřena na vývoj v oblasti výroby a kvalitativního hodnocení objemových materiálů s nanokrystalickou strukturou vyrobených metodou několikanásobné extrémní plastické deformace.
VaV aktivity VÚHŽ a.s. ve spolupráci s VŠB-TUO FS jsou zaměřeny na vývoj nové technologie DRECE (Double Roll Equal Channel Extrusion). Ta vychází z poznatků stávajícího konvenčního systému ECAP, s cílem dosažení technologicky méně náročného postupu, který zároveň na výstupu zajistí větší množství masivního materiálu s nanokrystalickou strukturou.
Výzkum se rozšiřuje i na další typy materiálu. V rámci hodnocení materiálových vlastností a strukturní stability se provádí VaV nových zkušebních metod, resp. vývoj nového komplexního kvalitativního hodnocení technických materiálů vyrobených výše uvedenou technologií, resp. technických materiálů s nanokrystalickou strukturou obecně.
Důraz je kladen zejména na co největší technickou operativnost a v rámci možností kompatibilitu s výsledky získaných klasickými zkušebními metodami.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt MPO 2A-1TP1/124 „Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností“, 11/2006-3/2011, řešitel Ing. Karel Malaník, CSc.

Experti/obor.

- Ing. Karel Malaník, CSc. – zkoušení materiálů, chemická fázová analýza
- Ing. Michenka – zkoušení nestandardních vlastností
- Ing. Milan Gottwald – materiálové inženýrství, expertízy
- Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. – vývoj nových technologií (VŠB – TUO)


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Nanotechnologie v ČR, 2008

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.