Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

AQUATEST, a.s.
Vydáno dne 17. 10. 2008 (6147 přečtení)Geologická 4 , 152 00 Praha 5, IČO 44794843
www.aquatest.cz

Stručná charakteristika společnosti.

Firma vznikla transformací někdejšího hydrogeologického závodu podniku Stavební geologie. Poskytuje konzultantské a inženýrské služby v oblasti ochrany životního prostředí a vodního hospodářství, zejména sanační a recyklační technologie.
Počet zaměstnanců: 207 (2007)
Roční obrat: 236 mil. Kč (2005)

Činnost v oblasti nanotechnologií.

Výzkum a vývoj týkající se použití nanomateriálů v sanační praxi, v oblasti sanace kontaminovaných podzemních, povrchových a odpadních průmyslových vod. V současnosti firma aplikuje nanoželezo v oblasti sanace kontaminace chlorovaných etenů, polychlorovaných bifenylů, experimentálně pak pro šestimocný chróm a arzén.
Konkrétní zaměření výzkumu a vývoje:
-aplikace elementárního nanoželeza pro sanace kontaminovaných podzemních vod a horninového prostředí
-použití elementárního nanoželeza jako součást náplně permeabilních reaktivních bariér
-výzkum možnosti výroby nanoželeza z důlních vod -použití elementárního nanoželeza pro likvidaci odpadních průmyslových vod

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN108040651 „Výzkum výroby a použití nanočástic na bázi nulmocného železa pro sanace kontaminovaných podzemních vod“, 07/2006-12/2008, řešitel Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, spoluřešitelem za AQUATEST je RNDr. Petr Kvapil, PhD.
Cílem výzkumu je vývoj a výroba nového nanomateriálu na bázi povrchově modifikovaných železných nanočástic, které budou mít specifické vlastnosti pro použití při oxidačně-redukčních reakcích vedoucích k odbourání specifikovaných kontaminantů podzemní vody (chlorované uhlovodíky, těžké kovy) za vzniku netoxických či podstatně méně toxických produktů.

- Projekt MPO, program TANDEM, FT-TA3/077 „Remediace podzemních vod za pomoci permeabilních reaktivních bariér“, 5/2006-4/2010, řešitel Ing. Josef Kozler, CSc., Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem, spoluřešitelem za AQUATEST je Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Projekt je zaměřen na použití elementárního nanoželeza jako náplně reaktivních podzemních stěn k likvidaci chlorovaných uhlovodíků v kontaminovaných podzemních vodách

- Projekt 7RP EU, Theme environment, integrovaný projekt, AQUAFIT4USE „Water in Industry, Fit-for-Use, Sustainable Water Use in Chemistry, Paper, Textile and Food Industry“, 2008-2011, AQUATEST je partner. Projekt řeší použití nanočástic elementárního železa pro čištění odpadních vod z textilního průmyslu, vývoj a optimalizaci reaktoru pro toto čištění.

Výsledky výzkumu a vývoje v oblasti nanotechnologií.

5 pilotních aplikací nanoželeza při sanačních pracech, spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, VUAnCH Ústí nad Labem, zahraniční spolupráce s firmou Golder Associates (USA), firmou TODA (Japonsko).

Odpovědní pracovníci.
- Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. – ředitel divize Výzkum a vývoj, specializace na výzkum nanočástic elementárního železa pro sanace
- RNDr. Petr Kvapil, PhD. - pilotní aplikace nanoželeza v sanačních technologiích
- Ing. RNDr. Pavel Dusílek, PhD. – sanační technologie


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.