Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

TOP-BIO, s.r.o.
Vydáno dne 21. 10. 2008 (4302 přečtení)Jordana Jovkova 3262, 143 00 Praha 4, IČO 64578895
www.top-bio.cz

Stručná charakteristika společnosti.

Český výrobce činidel pro biochemii s akcentem na komplexní zajištění vysoce kvalitních reagens pro amplifikaci fragmentů DNA pomocí polymerázové řetězcové reakce (PCR), výrobce pro rychlou izolaci RNA z buněk, tkání a tělních tekutin a reverzní transkripci RNA na cDNA.
Počet zaměstnanců: <5
Roční obrat: 6 mil. Kč (2005)

Činnost v oblasti nanotechnologií.
Spolupráce na řešení níže uvedených projektů.

Řešené projekty v oblasti nanotechnologií.

- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520701 „Nano-PCR-ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách“, 1/2007-12/2011, řešitel RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha, spoluřešitelem za Top-Bio je Marek Dráber, MBA.
- Projekt AV ČR, program „Nanotechnologie pro společnost“ KAN200520703 „Použití ultrazvuku v medicíně“, 1/2007-12/2011, řešitel Doc. Ing. Jiří Neužil, CSc., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, Top-Bio je spoluřešitelem.

Odpovědný pracovník:
RNDr. Petr Dráber, DrSc. – jednatel


Zpět


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.