Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Hledání lidských zdrojů: Letní škola jako nástroj výzkumného pracoviště ke komunikaci s novými studenty, potenciálními pracovníky vědy a výzkumu (VaV)
Vydáno dne 12. 01. 2009 (4634 přečtení)

Poslední srpnový týden ožily prostory budovy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského více než šedesátkou mladých tváří, které patřily studentům z 10 českých vysokých škol a universit (a jedné slovenské ) a také třech škol středních. Přijeli do Prahy, aby se zúčastnili týdenní letní školy na téma „Nanovědy a nanotechnologie na molekulární úrovni: teorie a experiment“, a seznámili se tak s výzkumem, kterým se v ÚFCH JH zabývá řada pracovišť jak z oblasti chemické fyziky a biofyzikální chemie, tak katalýzy a elektrochemie. Velkému zájmu o letní školu napomohlo právě toto téma, neboť výzkum nanomateriálů a nanotechnologií se jednak jeví ve všech oborech VaV velice perspektivním a u studentů budí značný zájem, jednak v ÚFCH JH se jím zabývá celá řada pracovišť.


Na škole bylo předneseno celkem 16 přednášek a každý student měl možnost absolvovat pět krátkých praktických cvičení, tj. navštívil pět z devíti pracovišť, kde se seznámil s přístroji a metodou zkoumající a popisující nanosvět. Program byl rozdělen do 4 tematických okruhů: isolované nanostruktury (nanostruktury v plynné fázi); biologické nanostruktury; anorganické nanostruktury (a jejich využití v katalýze) a uhlíkaté nanostruktury. Školy se v roli přednášejících a cvičících zúčastnilo téměř 25 vědeckých pracovníků. Povzbudivé bylo, že více než polovinu tvořili vědci ve věku 27-41 let.

Škola byla uspořádána v rámci projektu s názvem TŘI NÁSTROJE (poskytovatel MŠMT, program NPV II - Lidské zdroje), jehož řešením ústav naplňuje cíl definovat a ověřit metodiku, jak účinně zapojit mladou generaci, tj. studenty od středních škol přes vysokoškoláky až po doktorandy, do VaV takovou měrou, aby v ní po skončení studií začali hledat a nalézat svou celoživotní perspektivu. Letní škola byla vybrána jako informační nástroj, jenž podá cílové skupině informace ne pasivně, jako to činí webové presentace či tištěné materiály, ale aktivně jejich zapojením do cvičení, takže na ně může účinněji působit v jejich rozhodování o tom, zda má smysl pracoviště navštívit znovu a vykonat zde svou odbornou praxi, stáž či bakalářskou nebo diplomovou práci.

Informace inzerující letní školu sice byly zveřejněny na webových stránkách ústavu, podstatně účinnější však bylo adresné oslovení téměř třech desítek vysokoškolských pedagogů z přírodovědných fakult všech českých a moravských VŠ a universit, kteří „nano“ v různých oborech vyučují, a ti předali zaslané informace svým studentům. Během 10 dnů od rozeslání materiálů byla její kapacita naplněna. Z dotazníků, které studenti v závěru školy anonymně vyplňovali, je zřejmé, že téměř všichni posluchači kontakt na školu získali buď od svých pedagogů, školitelů nebo prostřednictvím studijního oddělení. Uskutečněním školy se podařilo velké množině studentů, kteří ústav navštívili poprvé, poskytnout během jednoho týdne poměrně ucelený obrázek o výzkumu celé řady pracovišť ÚFCH JH. Její úspěch dokládá i zájem studentů o další spolupráci s vědeckými týmy a to formou buď několikatýdenní stáže o prázdninách v roce 2009, nebo poměrem PVS (pomocná vědecká síla) v průběhu školního roku. Někteří uvažují i o spolupráci na bakalářské a diplomové práci či PGS studiu na některém z představených pracovišť. Letní škola jako „informační nástroj“ tedy v žádném případě nezklamala!

Informace o škole NANO2008 spolu s anotacemi přednášek, praktických cvičení, s presentacemi přednášejících, fotografiemi z celého průběhu školy a shrnujícím sborníkem školy najdete na stránkách projektu s adresou
www.jh-inst.cas.cz/3nastroje

"Sborník přednášek z Letní školy 2008 najdete na této stránce v rubrice SBORNÍKY


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Ing. Květa Stejskalová, CSc, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, v.v.

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.