Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Ředitelství pro výzkum Evropské komise vytvořilo novou skupinu zaměřenou na strategii výzkumu nanotechnologie a nanovědy v Evropské unii
Vydáno dne 04. 03. 2009 (4275 přečtení)V rámci Ředitelství pro výzkum Evropské komise byla vytvořena nová skupina zaměřená na strategii výzkumu nanotechnologie a nanovědy v Evropské unii. Její první schůzka se konala 19. února 2009 v Bruselu za účasti 37 delegátů z 28 členských a přidružených zemí EU a států účastnících se společného evropského výzkumu (Izrael, Švýcarsko). Českou republiku na jednání zastupovala z pověření MŠMT ČR manažerka nanosekce České společnosti pro nové materiály a technologie Ing. Jiřina Shrbená.

Jednání bylo zaměřeno na evropskou politiku v nanotechnologiích a inovacích v příštích letech – po skončení Akčního plánu EU pro nanotechnologie (2005-2009). Na konkrétních příkladech z Velké Británie, Německa, Francie, Nizozemska a Itálie byly představeny národní koncepce podpory výzkumu a aplikací nanotechnologií. Ve Velké Británii platí od března 2008 ministerský výnos o nanotechnologiích, v němž jsou stanoveny tyto priority: vyspělé materiály, výroba, zařízení, metrologie, medicína a péče o zdraví, klimatologie a nanoelektronika. V současnosti ve Velké Británii existuje 23 center mikro- a nanotechnologií financovaných vládou, regionálními vládami a průmyslem. Ve Francii, kde jsou nanotechnologie prioritním směrem výzkumu už od roku 1999, funguje 10 nano center excelence. Z nich se francouzská vláda rozhodla podporovat 3 s tím, aby výzkum směřovaly až do aplikací a uváděly je na trh. Jde o centra u Paříže, v Grenoble a v Toulouse. Aplikace směřují do 3 hlavních směrů - nanomateriály, nanoelektronika a nanobiotechnologie. V Německu se v současnosti zabývá nanotechnologiemi 600 firem. V roce 2008 Berlín uvolnil z veřejných zdrojů na nanovýzkum 367 mil. Euro.

Zástupce ČR na jednání představil souhrnnou publikaci Nanotechnologie v ČR, kterou v roce 2008 připravila a vydala ČSNMT.
V další části jednání se diskutovalo o tom, na co zaměřit společný výzkum v rámci EU. Jako nosné směry se jeví v tématu toxikologie, rizika, standardizace.

Autorka: Ing. Jiřina Shrbená


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.