Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Co přineslo EuroNanoForum 2009?
Vydáno dne 17. 06. 2009 (4683 přečtení)

Ve dnech 2. – 5. června 2009 uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konferenci EuroNanoForum 2009 (ENF2009). Konference, která se konala v Kongresovém centru Praha, se zúčastnilo více než 700 odborníků, zejména z Evropy. V rámci šesti plenárních sekcí, dvou panelových diskuzí, 27 paralelních sekcí a deseti workshopů byla představena témata zaměřená na „Nanotechnologie pro udržitelnou ekonomiku". Fórum nabídlo návštěvníkům kompletní přehled současného stavu výzkumu i průmyslových aplikací nanotechnologií, zvláště těch, které se orientují na trvalou udržitelnost, efektivitu výroby a snižování její energetické náročnosti, výrobu a uskladnění elektrické energie, čištění vody a vzduchu, medicínu nebo elektroniku. Hovořilo se i o takových tématech, jako jsou například standardizace, bezpečnost, vzdělávání, výzkumné infrastruktury nebo integrační aktivity v rámci Evropského výzkumného prostoru. Díky vyváženému odbornému i doprovodnému programu se na konferenci ENF2009 setkali zástupci univerzit, výzkumných ústavů, ale také průmyslu a politické sféry.

Konferenci doprovázela výstava, na níž se prezentovalo celkem 23 firem a rozsáhlá posterová sekce, která zahrnovala 226 posterů. Jednu z cen za nejlepší studentský poster získal i český zástupce P. Řezanka z VŠCHT Praha.


V průběhu konference proběhla také řada workshopů.

Workshopu České společnosti pro nové materiály a technologie, sekce „Nanovědy a nanotechnologie“ se zúčastnilo 40 osob. Účastníci byli informováni o současném výzkumu nanotechnologií v České republice a svoje výrobky související s využitím nanotechnologií představily firmy ELMARCO, a.s., Liberec, Rokospol, a.s., Kaňovice, Contipro Group z Dolní Dobrouče. NanoTrade, s.r.o., Olomouc a Awuoatest, a.s., Praha.

Workshop seskupení Czech Nanoteam navštívilo přes 50 účastníků. Vyslechli vysoce odborně zaměřené přednášky předních českých odborníků (L.Kavan, D.Nohavica, V.Holý, T.Šikola). Součástí workshopu byla i prezentace posterů univerzit, které již obor nanotechnologií vyučují v rámci bakalářských, magisterských a doktorandských programů. Jako součást doprovodného programu konference ENF2009 se vůbec poprvé v ČR představil „nanoTruck – High-Tech from the nanocosmos“, který je součástí informační kampaně Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (SRN), a je určen nejen široké veřejnosti, ale zejména studentům středních a vysokých škol. Jedná se o pojízdnou laboratoř, ve které se návštěvníci mohli prostřednictvím zajímavých interaktivních exponátů seznámit se světem neuvěřitelně malých rozměrů – světem nanotechnologií.
Přes 3000 návštěvníků zde nalezlo základní odpovědi na to, co jsou to nanotechnologie, v jakých oborech se mohou uplatnit, jakým směrem se ubírá jejich výzkum a jaké jsou jejich perspektivy a případná rizika. TP, 10.6.2009


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.