Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Aplikace nanotechnologie v potravinářství
Vydáno dne 24. 08. 2009 (7700 přečtení)

Nanotechnologie – vytváření částic nanorozměrů a manipulace s těmito nanočásticemi – se považuje za jeden z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů lidské činnost. Existuje názor, že nanotechnologie představuje revoluci v agro-potravinářském sektoru. Mnoho zemí investuje do výzkumu a především pak do praktického využití nanotechnologie velké finanční prostředky a očekává, že jim tyto investice zajistí vedoucí postavení na trhu. Ačkoliv dosud není vždy zcela objasněna bezpečnost produktů získaných pomocí nanotechnologie, na trhu již existuje řada výrobků, při jejichž výrobě byla nanotechnologie použita. Některé firmy, zvláště v Asii, z reklamních důvodů zdůrazňují aplikaci nanotechnologie ve výrobě.

Propagace této technologie má navozovat, že výrobky mají výjimečné pozitivní vlastnosti. To však nemusí vždy odpovídat skutečnosti jak z hlediska použité technologie, tak z hlediska vlastností výrobků. Vzhledem k chybějící legislativě řada firem aplikaci nanotechnologie ve výrobě raději neuvádí. Důvodem jsou nevyjasněné otázky bezpečnosti výrobků jak pro spotřebitele, tak i pro životní prostředí. Tato situace vede k tomu, že přibývá mezinárodních akcí, na kterých se vedle potenciálních dalších aplikací nanotechnologie v agro-potravinářském sektoru diskutuje o bezpečnosti této technologie.

ÚVOD

1.1. definice “nanověda“ a “nanotechnologie”
1.1 slovník termínů z oblasti nanotechnologie

2. nanotechnologie v přírodě

3. hlavní iniciativy zaměřené na nanotechnologii
3.1 nanoforum (nf): evropská informační brána pro nanotechnologii
3.2. iniciativy v USA zaměřené na nanotechnologii
3.2.1. National nanotechnolgoy Initiative (NNI)
3.2.2. NNIN (National Nanotechnology Infrastructure Network)
3.2.3. Projekt "Emerging nanotechnologies"
3.2.4. Ostatní
3.3 Asia Nano Forum (ANF): Iniciativa v Asii a Pacifiku

4. Výzkum zaměřený na nanotechnologii
4.1 Výzkum nanotechnologie v EU
4.1.1 Výzkumné projekty zaměřené na nanotechnologii v potravinářském sektoru v EU
4.2 Výzkumné projekty zaměřené na nanotechnologii v agro-potravinářském sektoru v USA

5. Potenciální aplikace nanotechnologie v agro-potravinářském sektoru
5.1 Nanosenzory pro detekci patogenů a kontaminantů
5.2 Nanozařízení pro ochranu identity (IP) a vysledování
5.3 Nanozařízení pro inteligentní systémy zajišťování nápravy
5.4 Integrace inteligentních systémů: snímání, lokalizace, hlášení a řízení
5.5 Nanozařízení pro molekulární a celulární biologii
5.6 Nanomateriály, problematika životního prostředí, zemědělského odpadu a nanočástic v životním prostředí

6. Využití nanotechnologie při výrobě potravin
6.1 Nanodisperze a nanokapsle. Aplikace funkčních složek
6.2 Nanolamináty. Vytváření jedlých fólií a potahů. Aplikace funkčních složek
6.3 Biopolymerní nanočástice. Aplikace funkčních složek
6.4 Nanokompozity. Obaly s lepšími mechanickými a bariérovými vlastnostmi.
6.4.1 Nanokompozity polysacharid-jíl
6.5 Nanovlákna
6.6 Nanotrubice

7. Příklady realizovaných aplikací nanotechnologie v potravinářství
7.1 Antibakteriální účinky nanostříbra, nano ZnO
7.2 Regulované uvolňování funkčních a aktivních složek
7.2.1 MultiSal™
7.3 Solubilizace potravinářských aditiv/fyziologicky aktivních látek
7.3.1 Ubisol-Aqua™ technology
7.3.2 NovaSOL® Nanosome
7.3.3 NutraLease™
7.3.4 NetColors (Nano-Encapsulation Technology)
7.3.5 Nanokurkumin: nová strategie léčby rakoviny u lidí
7.3.6 Bioral™ Technology
7.3.7 SunActive® FE
7.4 Další systémy
7.5 Využití technologie nanokompozitů pro potravinářské obaly
7.5. Plasty s lepšími bariérovými vlastnostmi
7.6 Hliníková fólie se zlepšenými vlastnostmi.

8. Bezpečnost nanotechnologie
8.1 Potenciální zdravotní riziko potravinářských materiálů získaných pomocí nanotechnologie
8.2 Výzkumné projekty 5. a 6. rámcového programu V & V v EU zaměřené na bezpečnost nanotechnologie

9. Regulace nanotechnologie a nanoproduktů
9. Regulace nanotechnologie v USA
9.2 Regulace nanotechnologie v EU
9.3 Regulace nanotechnologie ve Velké Británii
9.4 Regulace nanotechnologie v Japonsku
9.5 Regulace nanotechnologie v Číně a na Tchaj-wanu
9.5.1 Certifikace nanoproduktů na Tchaj-wanu

10. Databáze komerčních spotřebitelských výrobků

11. Vývoj trhu nanopotravin

12. Mezinárodní akce zaměřené na (potravinářskou) nanotechnologii

Závěr

Literatura

Autor. Ing. Alexandra Kvasničková, Informační centrum bezpečnost potravin MZe


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Autor. Ing. Alexandra Kvasničková, Informační centrum

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.