Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Zpráva o výzkumných aktivitách v tematické oblasti NMP 7. RP EU v období 2010 – 2015
Vydáno dne 14. 12. 2009 (5097 přečtení)

Poradní skupina expertů (EAG) tematické oblasti „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - NMP“ programu „Spolupráce“ 7. Rámcového programu EU vydala 27.11.2009 poziční zprávu o budoucích aktivitách ve výzkumu a technologickém vývoji v období 2010 – 2015. Očekává se, že zpráva bude mít velký význam jak pro krátkodobou, tak dlouhodobou politiku v oblasti NMP.

V této zprávě EAG mapuje budoucí technologické směry a tendence ve vztahu ke třem prvkům oblasti, kterými jsou nanověda a nanotechnologie, materiálové vědy a inženýrství a průmyslové výrobní systémy.

Pro každý prvek zpráva uvádí:
a) Cíle předpokládaných vědeckých a výzkumných aktivit, současný stav v Evropě a ve světě.
b) Požadovaný výzkum a vývoj ve vztahu k aplikačním cílům
c) Potenciální aplikace na trhu a relevantní průmyslové sektory
d) Očekávané ekonomické a sociální dopady výzkumu a technologického vývoje

Jako součást předložené velmi rozsáhlé představy se předpokládá od samotného počátku získávání znalostí v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE), protože je to velmi důležité pro úspěšný rozvoj nanotechnologií.

V oblasti HSE expertní skupina identifikovala následující priority:
a) Další vývoj přístrojů, metrologie a analytických metod, včetně vývoje certifikovaných referenčních materiálů pro chemickou a fyzikální charakterizaci nanomateriálů
b) Pochopení obecných charakteristik nanomateriálů ve vztahu k toxicitě v biologických systémech
c) Další rozvoj chápání osudu, chování a vlivu nanomateriálů v životním prostředí, vřetně identifikace základních zdrojů a cest expozice
d) Identifikace populace a prostředí, které je zatíženo nanomateriály, charakterizace expozice pracovníků a společnosti nanomateriály pocházejících z průmyslových procesů a vyskytujících se ve spotřebním zboží a charakterizace zdraví exponovaných lidí
e) Vyhodnocení účinnosti různých přístupů k řízení rizik pro identifikaci a popsání rizik

Očekává se, že zpráva bude mít velký vliv při zpravování další Evropské strategie pro nanotechnologie a při výběru priorit výzkumu.
Informaci o této zprávě přednesl člen EAG doc. Ing. Eduard Hulicius, CSc. na říjnové konferenci NANOCON 2009. Zpráva má 177 stran a je v angličtině dostupná ZDE


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.