Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

Nanotechnologie v potravinovém řetězci: příležitosti & rizika
Vydáno dne 29. 03. 2010 (3982 přečtení)

Mezinárodní symposium, které se uskuteční v Bruselu dne 24.11.2010.

Belgický federální úřad pro bezpečnost potravinového řetězce a jeho vědecký výbor organizují mezinárodní symposium, které se bude věnovat nanotechnologii v potravinovém řetězci. Akce se uskuteční v Bruselu dne 24.11.2010 v rámci belgického předsednictví Radě EU.

Nanotechnologie je technologie nového typu s mnoha slibnými aplikacemi v oblasti zemědělství a potravin (inteligentní obaly, agrochemikálie aj.). Má potenciál přinést velký prospěch výrobcům (průmyslu) i spotřebitelům. Současně však může představovat riziko pro zdraví člověka a pro životní prostředí.

Symposium se bude věnovat současným poznatkům při aplikaci nanotechnologie, možnostem využití nanotechnologie a rizikům z použití nanotechnologie v potravinovém řetězci. Budou hledány mezery v poznatcích, legislativě a kontrolních/regulačních metodách. S těmito bílými místy budou seznámeni politici, spotřebitelé, výzkumníci, zástupci průmyslu aj.

Program symposia je rozdělen do šesti témat:

1. Definice nanotechnologie – Terminologie & klasifikace
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jaké jsou vlastnosti nanočástic, nanovláken, nanostruktur, atd.?
– Jaká je správná “pracovní” definice pro transparentní diskusi mezi zainteresovanými subjekty?
– Jak analyzovat/detekovat zpracované nanočástice v potravinách? Jaké jsou překážky?

2. Aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jaké jsou (potenciální) aplikace nanotechnologie v potravinovém řetězci?
– Jaké jsou potenciálně/komerčně dostupné a budoucí aplikace?
– Jaký je dopad?

3. Toxikologická hlediska nanotechnologie v potravinovém řetězci
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jak stanovit toxicitu nanočástic?
– Jaké jsou neurčitosti v toxicitě nanočástic?
– Co se ví o orální toxicitě nanočástic (absorpce, využitelnost v biologickém systému, toxicita ve střevech aj.)?
– Jaké jsou problémy nanočástic v potravinách z hlediska vlivu na zdraví a bezpečnost?

4. Posuzování rizika – z hlediska EFSA
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jaké jsou problémy nanočástic v potravinách z hlediska vlivu na zdraví a bezpečnost?
– Na které problematiky při posuzování rizika nanotechnologie je třeba se zaměřit u potravin?
– Existují priority z hlediska výzkumných potřeb?

5. Komunikace, vnímání & spoluúčast spotřebitele
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jaký je postoj spotřebitelů k příslibům, možným problémům a širším důsledkům nanopotravin z hlediska jednotlivce a společnosti?
– Kde jsou hranice etiky?

6. Hlediska regulace (& oficiální kontroly)
Hlavní otázky, na které je třeba odpovědět:
– Jsou nano-aplikace v potravinovém řetězci pokryty současnou legislativou?
– Jaké jsou mezery v legislativě?
– Existuje potřeba specifické “nano-legislativy”?
– Existují nějaké bariéry v legislativě?
– Jak kontrolovat nano-aplikace v potravinovém řetězci?
– Přistoupit ke značení quid (Quantitative Ingredient Declarations)?

Další informace k symposiu najdete na adrese:
www.favv-afsca.fgov.be/nanotechnology/ .


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.