Nanotechnologie english version
  Hlavní menu
  Odborná spolupráce
  Dopisovatelé
  Doporučujeme

 

„Nanotechnologie v procesech snižování emisí“
Vydáno dne 01. 10. 2010 (3850 přečtení)

Pozvánka na seminář Českého nanotechnologického klastru, pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje, který se bude konat dne 7. října 2010, Olomouc

Název jednoho ze seminářů, které již pravidelně pořádá ČNK za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje, napovídá, že tentokrát půjde o problematiku, která má pozitivní dopad na zlepšení životního prostředí.

Za pomoci nanotechnologií budeme hledat odpovědi na otázky typu:
Jak docílit čistého ovzduší?
Jak zlepšovat životní prostředí?
Jak ovlivnit negativní vlivy emisí pomocí nových technologií?


„Tento seminář nebude prostým teoretickým přenosem vědeckých informací, ale klade si za cíl zdůraznit aplikační možnosti využití nanotechnologií, tentokrát v oblasti snižování emisí“ zdůrazňuje Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který převzal záštitu nad touto akcí.

Během semináře, který se uskuteční v Olomouci dne 7. října 2010 v kongresovém sále KÚ Olomouckého kraje na Jeremenkově ulici 40a, se účastníci přiblíží k odpovědím, které zajímají jak mnohé průmyslové společnosti, které se snaží o snižování emisních zátěží, tak například dopravce.

Na semináři vystoupí odborníci na aditiva na bázi nanotechnologií Mgr. Witold Stoklosa z polské firmy Polwat a Ing. Ladislav Torčík ze společnosti NanoTrade s.r.o. z Olomouce, kteří seznámí přítomné účastníky s výsledky aplikačních testů v palivech (nafta a mazut).

Další cesty ke snižování emisí představí Prof. Ing. Lucie Obalová, PhD. Z VŠB-TU Ostrava a Ing. Milan Říčánek, CSc. ze společnosti ASTIN Catalysts and Chemicals, kteří své příspěvky zaměří na katalytické postupy při čištění plynných proudů a jejich aplikace při snižování emisí.
Pro zástupce společností, které hledají cesty ke snižování emisí, ale také k nalezení finančních zdrojů a možností spolupráce, jsou určeny příspěvky Mgr. Jakuba Dvořáčka z Czech Investu a RNDr. Jiřího Oborného z Českého nanotechnologického klastru.
Seminář se koná pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka. Hlavními pořadateli semináře jsou Český nanotechnologický klastr, družstvo


RNDr. Oborný připomíná: „Ve dnech 4. a 5. listopadu bude následovat další seminář pořádaný ČNK s názvem „Vzdělávání řídících pracovníků podniků v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů za účelem zvýšení profesní odbornosti“ zkráceně „Nanotechnologie prakticky“, jehož cílem je zvýšení profesní odbornosti zaměstnanců firem v Olomouckém kraji. Tento dvoudenní seminář je hrazen ze zdrojů ESF, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Zájemci o účast na seminářích se mohou hlásit na adrese Info@nanoklastr.cz do 6.10.2010 pro seminář Nanotechnologie v procesech snižování emisí Programy seminářů naleznete na www.nanoklastr.cz a www.kr-olomoucky.cz

Pozvánka: ZDE


Celá tisková zpráva | Informační e-mail Vytisknout článek

  Přečtěte si
Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu a vývoje v ČR 2010.bmp

Skripta Nanotechnologie-p.Hosek

Průvodce 2009

Nanotechnologie2008

Mikroskopie skenující sondou

Inovace pro zítřejší svět

Strategie

Nanotechnologie

Bionanotechnologie

Konvergující technologie

Ekonomický rozvoj nanotechnologie


Další informace: Reklama Provozní podmínky Napište nám    Správce: © 2007 TANGER computersystems s.r.o.